Politikere på veksthusbesøk i Vestfold

07.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Marianne Strøm

Vestfold Gartnerlag, i samarbeid med Norsk Gartnerforbund (NGF) inviterte lokale politikere fra sentrale partier til gartneribesøk i Stokke mandag 6. mai. De viste stolt frem hva norsk gartneri- og hagebruksnæringen står for og utfordret politikerne på næringspolitiske forhold som det bør tas tak i.

Politikerbesøk hos Skalleberg Gartneri i Vestfold. Fra venstre Lars Egeland (SV), Liselotte Aune Lie (Ap), Karen Anne Kjendlie (H), Kathrine Kleveland (Sp), Ernst Skalleberg, Karin Frøyd (V) Bente Foshaug (H) og Ole Døvik (KrF).

-Vi ønsker å eksponere næringen vår. Hva som foregår i veksthus, planteskoler og friland er i for lite grad kjent for “folk flest”. Vi må vise frem verdiskapningen vi står for, våre beste produkter og sysselsettingen i næringen. Vi ønsket i dag å presentere hvilke utfordringer vi står overfor, og som politikerne kan hjelpe oss å løse, sier gartner Ernst Skalleberg i Stokke.

Vestfold Gartnerlag er på offensiven nå som valgkampen snart seiler opp. Nominerte stortingsrepresentanter ble i dag invitert til omvisning i Skalleberg gartneri der leder i lokallaget, Knut Bærland ønsket velkommen, etterfulgt av en presentasjon av næringen. Skalleberg produserer potteplanter i Vestfold, og er en av Norges dyktige hortensiaprodusenter

NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg hadde mye på hjertet og politikerne viste stor interesse og deltok aktivt i diskusjonene. NGF har ambisjoner om at lokale politikere som fra høsten av kan være å finne på Stortinget skal inviteres ut i bedrifter rundt om i de ulike fylker. Sammen med våre lokallag vil vi orientere om våre ambisjoner, utfordringer og ønsker for fremtiden sier Meberg,

- Politikerne har nytte av kunnskap om våre grønne næringer, og vi er avhengige av deres kunnskaper når de skal arbeide etter valget for at de skal bidra til best mulig rammebetingelser og forutsigbarhet for gartneri- og hagebruksnæringen som står for en verdiskaping på vel 4 milliarder kroner. Vi er pådrivere for politisk fokus på vår næring og for at det tilrettelegges for utvikling og vekst for hele gartneri- og hagebrukssektoren. Næringen selv har ønske om å utnytte vekstmulighetene, men utfordringene er sammensatt i det lønnsomhet og konkurranse fra importen gir uforutsigbare priser, og det norske kostnadsnivået øker i utakt med Europa. Vi mener at for å legge til rette for en slik utvikling må det settes inn tiltak,og for å nå de politiske mål og ambisjoner som er satt om økt matproduksjon og en satsning på grøntproduksjonen må det oppfølging til -også på det politiske plan.

Det må også nevnes at vår næring er med å underbygge ernærings- og helsepolitiske mål siden vi produserer frukt og grønnsaker,-og blomster og planter som er positivt for både fysisk og psykisk helse sier Meberg. Forbundet ønsker å legge til rette for at den norske andelen av grøntforbruk øker.

NGF trakk frem spesielt to utfordringer som politikerne bør jobbe med fremover:

Norsk gartneri- og hagebruk skal behandles på lik linje med det øvrige landbruket. Vi ser at kommunene tolker regelverket (som jordloven) ulikt, og i enkelte saker utdefineres næringen fra det øvrige landbruket. Det er derfor et klart behov for en gjennomgang av regelverk og ordninger for å klargjøre dette.

Videre må politikerne fortsette å tilrettelegge for tiltak som bidrar til at veksthusnæringen kan fortsette det viktige energiarbeidet. Norsk Gartnerforbund og gartnerne viste stolt frem resultatene etter satsningen og flere års arbeid for smarte tiltak for mer effektiv energibruk og omlegging til fornybar energi med klare kostnadskutt og en betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra gartneriene.

-Som politiker vil jeg jobbe for å gi denne viktige bransjen så gode rammebetingelser som mulig. Slik at vi som norske forbrukere kan fortsette å velge i norske varer av høy kvalitet. Jeg vil opprettholde et godt tollvern, jobbe med energiutfordringene og sørge for at gartnernæringen forblir en fullverdig del av norsk landbruk, også i Vestfold, sier Kathrine Kleveland, nominert som førstekandidat til Stortinget av Vestfold Senterparti.

-Gartnernæringen er en betydelig næring og viktig del av Norsk landbruk - særlig i Vestfold. For Høyre er det viktig med rammebetingelser som bidrar til lønnsom drift og økt produksjon. Det innebærer at gartnernæringen må likebehandles med jordbruket. I tillegg vil Høyre føre en skattepolitikk som skal gi grunnlag for videre utvikling og vekst. Vi mener landbrukspolitikkens viktigste oppgave skal være å gi både bonde og gartner de beste muligheter til å skape sin inntekt og utnytte sitt areal. Som selvstendig næringsdrivende er det nødvendig med stabile rammevilkår,sier Karen Anne Kjendlie, gruppeleder Høyre og nominert til Stortingsvalget i høst.

Kontakt: Knut Bærland, leder i Vestfold Gartnerlag, 33 44 22 33

Katrine Røed Meberg, GeneralsekretærNorsk Gartnerforbund , 936 52 513Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.