Magne Berland slås til ridder av Det Gyldne Grev

22.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Marianne Strøm | Nyhet

Vi gratulerer Magne Berland med utnevnelsen til ridder av Det Gyldne Grev. Under Kursuka til Norsk Landbruksrådgiving i Tønsberg 11. november, ble Berland utnevnt til ridder for lang og tro tjeneste i det Norske Forsøksvæsen.

Magne Berland slås til ridder under NLRs Kursuke i Tønsberg i november