Dispenasjon for Acrobat WG og Amistar mot rust på prydplanter i veksthus

19.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Annichen Smith Eriksen | Nyhet

Mattilsynet har pr. 12/2, 2014 gitt dispensasjon for forebyggende sprøyting med Acrobat WG (dimetomorf + mankozeb) og Amistar (azorksystrobin) mot rustsopper, inkludert karanteneskadegjørerne pelargoniumrust og kvit krysantemumrust i prydplanter i veksthus.