Riktig pH og ledetall til ulike utplantingsplanter

24.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) | Nyhet

«Optimal pH» kan være ganske forskjellig for ulike planter. Feil pH kan føre til mangel eller forgiftning av ulike mikronæringsstoffer. På bilde ser vi jernmangel i Calibrachoa (foto E.Ronglan). Men, hvordan kan vi styre pH tilstrekkelig og unngå mangelsymptomer og skade på plantene? I artikkelen ser vi på sammenhenger mellom pH, gjødselkonsentrasjon og gjødselsammensetning i forhold til næringsopptak, mangler og overskudd. I tillegg deles ulike utplantingsplanter inn i ulike kategorier etter krav til pH og næring.