Satsing på økologisk veksthusrådgiving

25.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Silje Stenstad Nilsen | Nyhet

Silje i NLR Veksthus vil i 2014 fortsette jobben med å veilede økologiske veksthusprodusenter. Forandring fra tidligere år er at hun nå jobber på prosjektet: Foregangsfylket økologiske grønnsaker- produksjon og forbruk hos fylkesmannen med nasjonalt ansvar. Se mer informasjon i vedlegget. Hvis det er noe du lurer på angående økologisk i veksthus. Ta gjerne kontakt!