Gartnerivandring hos Kryddergården avd. Horpestad 9. april 2014

19.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Annichen Smith Eriksen | Nyhet

NLR Rogaland, NLR Veksthus og Rogaland gartnerlag inviterer til Gartnerivandring hos Kryddergården avd. Horpestad (tomat- og krydderproduksjon) onsdag 9. april, 2014, kl. 13.00.

Tomatproduksjon hos Horpestad gartneri. Foto: A. Smith Eriksen