Envidor mot midd i veksthus

25.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Annichen Smith Eriksen | Nyhet

På den nye etiketten til Envidor (spirodiklofen) med Reg. nr. 2011.5.14 er bruksområde utvidet til også å gjelde mot spinnmidd og bladmidd i prydplanter i veksthus og mot spinnmidd i jordbær. I følge toleranselistene fra Koppert og Biobest er Envidor er skånsom for snylteveps, men skadelig for rovmidd, rovtege og gallmygg.

Angrep av spinnmidd på eføy. Foto: A. Smith Eriksen