Movento SC 100 på Off - label for bruk i prydplanter i veksthus

17.06.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) Magne Berland

Movento SC 100 (Spirotetramat) er nå godkjent Off - label for bruk på prydplanter i veksthus. Off - label godkjenningen gjelder fram til 31.12.2018, når den ordinære godkjenningen utløper. Preperatet er tillatt brukt mot bladlus, trips, kvitfly, skjoldlus/ullus og spinnmidd på prydplanter i veksthus. Dette kommer i tillegg til bruksområdet på den ordinære etiketten.

Potetbladlus på roseknoppMovento SC 100 er ordinært godkjent for bruk på diverse frilandsgrønnsaker, agurk, paprika, salat og tomat i veksthus og prydplanter på friland. Nå er bruksområdet utvidet til også å gjelde prydplanter i veksthus.Movento er særlig aktuelt som et nytt middel til bekjempelse av bladlus og kvitfly, det virker godt mot alle bladlus og både Bemisia og veksthusmellus. Effekten på trips og midd er ikke kjent.

Movento er systemsk både oppover og nedover i planten, og er derfor effektivt der en ikke kommer til og treffer skadedyrene direkte. Også ny vekst beskyttes. Virkningen er relativt langsom, det tar noen dager innen en ser effekt av behandlingen.

Les etiketten nøye før bruk. Movento skal ikke brukes mer enn to behandlingsblokker per år, der hver blokk består av maksimalt to sprøytinger med inntil 2-3 ukers mellomrom (avhengig av skadedyr). Ved behov for ytterligere behandlinger veksles det med bruk av nyttedyr eller et middel fra en eller flere andre kjemiske grupper. Movento er relativt skånsomt mot nyttedyr og har kort ettervirkning.

Husk å ta kontakt med Norsk Gartnerforbund for å få tilsendt tilleggsetikett og erklæring om ansvarsforhold før dere bruker Movento på prydplanter i veksthus.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.