Kurs Veksthusdynamikk og Plantevern 10. og 11. november

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) Marianne Strøm

Kurset er et samarbeid mellom NMBU Veksthusdynamikk, NLR Rådgiverprosjektet Plantevern, Bioforsk og NGF. Kurset retter seg mot rådgivningstjeneste, lærere ved videregående skoler, virkemiddelapparatet, offentlig sektor og gartnernæringen i Skandinavia. Kurset vil hovedsakelig foregå på norsk.

 
Sted: First Hotell Ambassadeur Drammen
 Tid: Mandag 10. november – tirsdag 11. november 2014

 


Kursavgift:
   Oppsummering av Plantevernprosjektet: Gratis (fram til lunsj dag 1)
   Veksthusdynamikk: Kr 2000,- (for begge dager)
   Gratis for bidragsyterne til Veksthusdynamikk

Hotell gjøres opp direkte:
   Helpensjon med overnatting, lunsj begge dager og kursmiddag: kr 1579,-
   Dagpakke dag 2 inkl. Lunsj: kr 525,-

Påmeldingsfrist: 1. nov

Påmeldingsinformasjon:
    Vi ber om adresse, e-post og telefonnummer ved påmelding.
Påmelding til:    
    Bjørnar Bjelland: bjornar@gronn-kompetanse.no, telefon: +47 91390617
    Annichen Smith Eriksen: annichen.smith.eriksen@nlr.no, telefon: +47 91386624

 

Program mandag 10. november:

 

10:30    Velkommen til kurs, Bjørnar Bjelland (GNK)

 
10:35    Åpning: Oppsummering av «Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus 2006 – 2014» Jon Mjærum, direktør (NLR) Sidsel Bøckman (NGF)

10:45    «Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler» - informasjon fra LMD, Landbruks- og matdepartementet
10:55    Hva har vi lært på disse ni årene med prosjektarbeid? Annichen Smith Eriksen (NLR Veksthus)
11:30    Pause    
11:40    «Slik har jeg tatt i bruk integrert plantevern i mitt veksthus» intervju om erfaringer, med Kristin Schrader, Schrader gartneri og Osmund Espedal, Espedal gartneri, Annichen Smith Eriksen (NLR Veksthus)

 

12:30    Lunsj    


14:00    Start Veksthusdynamikk Hans Ragnar Gislerød (NMBU)

 

14:10    Sesjon 1: Plantevern. Sesjonsleder: Arne Stensvand (Bioforsk)

14:15    Bekjempelse av skadegjørere; dagens situasjon, og behov for nye bekjempelsesmetoder, Nina Svae Johansen (Bioforsk)
14:30    Bruk av lys i skadedyrbekjempelse i veksthus, Irene Vänninen (MTT, Finland)
15:10    Pause    
15:25    UV-B   fotosyntese, morfologi og skader    Sissel Torre (NMBU)
15:50    Bruk av UV-B i soppbekjempelse i veksthus    Aruppillai Suthaparan (NMBU)
16:10    Oppsummering og diskusjon: Praktisk nytteverdi    

16:25    Sesjon 2: Plantevekst. Sesjonsleder: Leiv M Mortensen (NMBU)

16:30    Hvordan kan spalteåpningsfunksjonen hos planter påvirkes og hvordan påvirker dette holdbarheten?    Louise E. Arve (NMBU) og Sissel Torre (NMBU)
17:10    Pause    
17:25    LED's spectral qualities to improve plant morphology, development and flowering Tom Dueck (WUR, Nederland)
18:10    LED lys: Plantemorfologi og fotosyntese, Karl-Johan Bergstrøm (SLU, Alnarp)
18:40    Oppsummering og diskusjon: Praktisk nytteverdi    
        

19:30    Middag og sosialt samvær    

 

 

Program tirsdag 11. november:


08:30    Sesjon 3: Energi. Sesjonsleder: Anders Sand (NGF)

08:35    Lav nattetemperatur for energisparing versus plantevekst/fotosyntese, Leiv M Mortensen (NMBU)
09:05    Kjøling, avfukting og energihøsting. Hva er potensialet i praksis? Harald Pettersen
09:25    Cooling and dehumidifying in vegetable crops grown with high light intensities, Jouke Campen WUR (Nederland)
10:00    Oppsummering og diskusjon: Praktisk nytteverdi    
10:10    Pause    


10:25    Sesjon 4: Teknologisk utvikling. Sesjonsleder: Sissel Torre (NMBU)

10:25    Utprøving av UV-B i agurk, Kristian Guren (Guren gartneri) og Silje Stenstad Nilsen (NLR).
10:45    Praktisk erfaring og synspunkter på klimastyring og behov for avfukting Jens Rystedt (Lillegaard Teknik)
11:20    Innovasjon i finsk Gartnerinæring: Irene Vänninen (MTT, Finland)
11:35    Pause    
11:45    LED technology, current and near future possibilities Mark Rea (Rensselaer Polytechnic Institute, Lighting Research Center, New York, USA): LED technology, current and near future possibilities
12:15    Oppsummering og diskusjon: Praktisk nytteverdi
        

12:30    Lunsj og kursavslutning    

        
14:00    Oppsummering av prosjekt VeksthusDynamikk. Lukket sesjon for bidragsyterne
16:00    Slutt    
 

Les invitasjonen herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.