NLR Økologisk tilbyr ulike veiledningspakker- også på veksthus

10.03.2015 (Oppdatert: 01.02.2016) ,  Silje Stenstad Nilsen | Nyhet

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har rådgivingstilbud for gårdbrukere/gartnere både før, under og etter omlegging til økologisk drift. Lurer du på om du skal begynne med økologisk? De ulike rådgivningspakkene gjelder også for veksthus! Ta kontakt med rådgiver Silje Stenstad Nilsen for mer informasjon.