Strukturprosessen i NLR

12.03.2015 (Oppdatert: 12.03.2015) Marianne Strøm

Strukturutvalgets notat med styrets anbefaling er nå ute til høring i rådgivingsenhetene. Styret anbefaler regionmodellen og at landet deles inn i ni regioner. Det pågår nå mange gode og konstruktive diskusjoner i organisasjonen. Det er viktig at saken diskuteres godt både i styrene og blant ansatte, slik at det kan bli gode prosesser og viktige innspill kommer med i høringsuttalelsene. Høringsfristen er 20. februar.


 
> Notat fra strukturutvalget i NLR
> Brev fra styret i NLR til rådgivingsenhetene

«Hovedavtale NLR»
Et viktig element i anbefalingen er «Hovedavtale NLR». Det er en forpliktende avtale mellom NLR og de regionale enhetene. Avtalen skal beskrive plikter og rettigheter både for de regionale enhetene og for sentralleddet. Hensikten med «Hovedavtale NLR» er å få en bedre, mer enhetlig og effektiv organisasjon. Avtalen skal vedtas for første gang på årsmøtet i NLR, 23. og 24. mars 2015.

Hva mener rådgivingsenhetene skal inn i en slik avtale?
Styret i NLR ber rådgivingsenhetene om å komme med innspill til hvilke plikter og rettigheter som bør reguleres i en slik forpliktende avtale. Diskuter og kom med tilbakemelding. Forslag til «Hovedavtale NLR» blir utarbeidet etter høringsfristen 20. februar.

Deltakelse på rådgivingsenhetenes årsmøter
Styret i NLR har vedtatt at de så langt det er mulig, vil delta i årsmøter i rådgivingsenhetene for å orientere om strukturprosessen og styrets forslag. 13 rådgivingsenheter har så langt «bestilt» tilbudet. Årsmøtene er planlagt i tidsrommet 13. februar til 15. april. Hvis din rådgivingsenhet ønsker besøk fra NLR sentralt på årsmøtet, kontakt Tone Budde Erichsen.

Påmelding til årsmøtet i NLR innen 20. februar
Invitasjon til årsmøtet i NLR er sendt til daglig ledere og styreledere i rådgivingsenhetene. Den ble sendt per e-post fra Jon Mjærum 23. januar, med et vedlegg med info om årsmøtet, samt lenke til elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist er 20. februar.

Endring av vedtekter i rådgivingsenhetene

I forbindelse med styret i NLR og strukturutvalgets anbefalinger er det ett punkt om «vedtektene i rådgivingsenhetene – tilpasning til å endre strukturen». Hvis rådgivingsenhetene vedtar at de skal gå for sammenslåing til en større region, vil veien videre være enklest om vedtektene har en paragraf om sammenslåing. Det er mindre krevende med en sammenslutning enn med oppløsning av en rådgivingsenhet. De enhetene som har vedtekter som bygger på de gamle normalvedtektene har ikke en slik paragraf. De rådgivingsenhetene som har nyere vedtekter, har en paragraf om sammenslåing. NLR vil anbefale at de som ikke har en slik paragraf i sine vedtekter, gjør den vedtektsendringen i sitt førstkommende årsmøte.
  
 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.