To Bonzi or not to Bonzi

20.04.2015 (Oppdatert: 22.04.2015) ,  Marianne Strøm | Nyhet

Et tydelig resultat av Bonzibehandling. Hvilken vil forbruker foretrekke, tro?

Med og uten Bonzi
Riktig dosering til riktig tid er avgjørende for vellykket Bonzi-behandling.