Forsker lager kompakte planter uten kjemi

28.05.2015 (Oppdatert: 28.05.2015) ,  Marianne Strøm | Nyhet

Veksthemming av potteplanter kan skje uten kjemi, men med gener fra naturlig forekommende bakterier. Nåtidens forbrukere er meget miljøbevisste, de foretrekker at planter og blomster blir dyrket uten eller med meget få sprøytemidler. Det gjelder også kjemiske veksthemmere, som gir pene, kompakte planter.

Professor Renate Müller vinner pris for sitt arbeid innenfor plantevitenskap og sin store evne til å omsette forskningen til konkrete miljøvennlige produkter og teknologier for gartnerier og landbruket. Prisen ble utdelt av Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Les mer hos Gartnertidende: www.gartnertidende.dk