Integrert plantevern mot trips i julestjerne

17.11.2015 (Oppdatert: 17.11.2015) ,  Magne Berland | Nyhet

Det har vært hevdet at tripsrovmidd ikke trives på julestjerner, dermed har dette nyttedyret i svært liten grad vært benyttet i denne kulturen. Virker tripsrovmidd godt i julestjerne? For om mulig å finne svar på dette, ble det gjennomført en liten test. Les mer i lenken under.

Christmas Day, en av hovedsortene i julestjerne