NLR Viken tilbyr ulike rådgivingstilbud på økologisk- også på veksthus

01.02.2016 (Oppdatert: 01.02.2016) ,  Silje Stenstad Nilsen | Nyhet

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har rådgivingstilbud for gårdbrukere/gartnere både før, under og etter omlegging til økologisk drift. Lurer du på om du skal begynne med økologisk? De ulike rådgivningspakkene gjelder også for veksthus!

Ta kontakt med rådgiver Silje Stenstad Nilsen for mer informasjon.        

 

 

 http://veksthus.nlr.no/media/ring/11952/Produktblad_nlr%20%C3%B8kologisk.pdf