NGF stifter ny Tomatklubb

01.02.2016 (Oppdatert: 11.02.2016) Christopher Rodriguez

Den nye Tomatklubben skal fremme bedre samarbeid mellom produsentene, skape et godt faglig og sosialt miljø, arbeide for å videreutvikle tomatkulturen og styrke produksjonens økonomi.

Det nye styret i Tomatklubben og Pernille Røed Larsen (NGF, Anders Sand (NGF) og Kristin Bue Jahn (NGF:Grønnsaksutvalget)

NLR Viken hadde gleden av å være til stede under stiftelsen av Tomatklubben, dannet i regi av Norsk Gartnerforbund. Møtet fant sted 26 januar på Hanasand Gartneri hvor vi ble tatt godt i mot av Stig Jakob og Monica Hanasand. Hanasand har gjort om grisehuset sitt til kafé og selskapslokale i 2013. De var et svært trivelig lokale med utsalg av egne produkter, og dert var veldig inspirerende å se hvordan man kan utnytte gården på forskjellige måter.

Pernille Røed Larsen satte dagsorden og gikk gjennom retningslinjene for tomatklubben. Hovedformålet med klubben er: ”å fremme samarbeidet mellom produsentene, skape et godt faglig og sosialt miljø, arbeide for å videreutvikle tomatkulturen og styrke produksjonens økonomi”.

Halstein Aase fra valgkomitéen presenterte kandidatene til styret: Ståle Runestad, Stig Jakob Hanasand, Tom-Arild Bekkeheien og Ola Sunde. Hanasand var innstilt som styreformann. Alle kandidatene ble innstilt med stor applaus.

De tilstedeværende gartnerne diskuterte ivrig innholdet i Tomatklubbens framtidige virke. Blant annet er det et sterkt ønske om å fokusere på erfaringsutveksling produsentene i mellom, sortsforsøk, rekruttering, skape et godt fagmiljø, felles fagtur og en facebook-gruppe for bedre marked og profilering.

Pernille informerte om Humleprosjektet i regi av NGF som har har fått støtte fra Innovasjon Norge til et 1-årig forprosjekt. Målsettingen er å øke produksjonen ved å sikre god pollinering av tomat, paprika og eventuelt også bærproduksjon i veksthus og tunnel. Det skal videre utredes tiltak for å styrke kvalitet og stabilitet av norskproduserte humler hos 3-4 produsenter.

Kristin Bue Jahn er leder for NGF´s grønnsaksutvalg og tomatprodusent i Asker. Hun hadde et innlegg om rammebetingelser for norsk tomatproduksjon og hva NGF kan gjøre for produsentene. Innlegget vekket stor begeistring og diskusjoner.

Alt i alt en riktig god start på en nystartet klubb, NLR-Viken gratulerer produsentene og NGF!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.