Økoløft- Skal stimulere til økt økologisk produksjon i Norge

06.04.2016 (Oppdatert: 06.04.2016) Silje Stenstad Nilsen

Økoløft skal bidra til å øke produksjonen av økologiske landbruksprodukter. For første gang har landbruksorganisasjonene gått sammen i et forpliktende og konkret samarbeid med fokus på å øke den økologiske norske produksjonen.

Prosjektet Økoløft har som formål og øke den økologisk produksjonen av landbruksprodukter i Norge. 

Prosjektet er et samarbeid mellom; Bondelaget, Bonde og småbrukarlaget, Oikos, Norsk Landbruksrådgiving, Økologiske foregangsfylker og Debio. Oikos er formell prosjekteier og Aina Bartmann er prosjektleder (Oikos).

Det er opprettet en styringsgruppe og en arbeidsgruppe hvor representanter fra alle organisasjonene er representert, i tillegg til en nasjonal ressursgruppe bestående av Tine BA, Nortura, Gartnerhallen,Felleskjøpet, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Matmerk, Mattilsynet, Biologisk Dynamisk forening, Bondens marked, og Norges Bygde og ungdomslag.

Prosjektet har foreløpig fått støtte av Landbruksdirektoratet for 2016 og 2017, men samarbeidspartnerne tenker at et samarbeid i minst 5 år framover vil være aktuelt.

Prosjektet er unikt i så måte at det skal være et forpliktende og systematisk samarbeid på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. 

Økoløft vil bygge videre på eksisterende arbeid som for eksempel de ulike veiledningstilbudene på økologisk NLR tilbyr og arbeidet i de økologiske foregangsfylkene.

30 økobønder fra hele landet og med ulike produksjoner er valgt ut for å inspirere og være brobyggere i arbeidet.

14. og 15.mars var det Kick-off seminar for Økoløft hvor 50 deltakere var med på å markere starten for dette spennende prosjektet!

Norsk landbruk ønsker nå med Økoløft å ta et felles ansvar for å nå målet som Stortinget har satt om 15% økologisk produksjon og forbruk innen 2020. 

NLR Viken med flere ansatte bidrar i Økoløft via NLR og Foregangsfylkene. 

Vil du ha mer informasjon?

Fortløpende info vil bli lagt ut på hjemmeiden til Oikos: www.oikos.no og på Facebooksiden: Landbrukets Økoløft.

Du kan også ta kontakt med rådgiver Silje Stenstad Nilsen for mer informasjon.

 

  

 


 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.