Mellombelysning i Finske veksthus

07.04.2016 (Oppdatert: 07.04.2016) Gunnar Larsen

En gruppe med gartnere fra Trøndelag og Rogaland reiste i mars til Finland for å se på agurk og tomatproduksjon der.

LED som mellombelysning

Av de bedriftene vi besøkte var det mange som hadde installert mellombelysning og flere som vurderte å installere mer. De kalkulerte med 15-20% avlingsøkning ved installering av mellombelysning. Avlingene for de beste med mellombeslysning lå da mellom 180-200 kg Agurk pr m² og 80-90 kg Tomat pr m² (Encore løs plukk).

Den typiske installasjonen var 220 W/m² SON-T i topp og 100 W/m² SON-T i mellom. Noen har valgt å bruke LED som mellombelysning, men da mindre effektforbruk 55 W/m². En annen grunn for å velge LED er rekkeavstanden. Skal det brukes SON-T som mellombelysning krever det lenger avstand mellom de to rekkene, det blir for varmt til bladene ellers.

Plantene så godt ut også under LED, en gartner har også montert LED i taket. LED så vi bare brukt i tomatkultur, i agurk var det SON-T både topp og mellom.

 

SON-T som mellombelysning                                        LED som toppbelysningFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.