Ferieavvikling i Team Veksthus

23.06.2016 (Oppdatert: 29.06.2016) ,  Liv Knudtzon | Nyhet

Det nærmer seg sommer og da også ferieavvikling for mange av våre ansatte. Oversikten under viser når den enkelte er på ferie.

Tid for ferie

 

Sommerferie

Ansatt/Ferie uke 25 26 27 28 29 30 31 32
Annichen Smith Eriksen x x x          
Gunnnar Larsen   x x x x      
Anders Sand   x x          
Christopher Rodriguez     x x x x    
Liv Knudtzon     x x x x    
Magne Berland         x x x x

*Fri også enkelte "løse dager". Annichen 17. juni, Gunnar 23. 24. og 25. juni.

Silje Stenstad Nilsen har sin site arbeidsdag 30.06.16 før ferie og overgang til ny jobb.

Trenger du hjelp i løpet av ferien, se på oversikten og ta kontakt med en av dem som ikke er krysset av for ferie i gjeldende uke. Vi har folk på jobb gjennom hele sommeren!