Nordisk konsulentmøte Odense 30.-31.aug 2016

10.10.2016 (Oppdatert: 02.01.2017)

For første gang på mange år ble det arrangert Nordisk konsulentmøte i veksthus. Deltakere var fra Norge, Danmark og Sverige. Hovedtema var vekstregulering og avrenning fra veksthus.

Vekstregulering med plaststrimler

Hos Gartnerirådgivningen i Odense møtes vi med de danske rådgiverne innen veksthus og potteplanter. Hovedfokus var på vekstregulerende midler og håndtering av avrenning fra veksthus. Der ble holdt opplegg om de ulike forhold til de tre landene, om forsøk med vekstregulerende midler og utvekslet erfaringen mellom deltagerne.

Vi fikk fremlagt resultatene fra et dansk prosjekt som har innsamlet viten om praktisk håndtering av vand, gjødning og pesticider ute i veksthusene. Det blev talt om en felles utfordring når CCC ikke lengere kan benyttes, og her er det stor forskjell på hvilke alternative muligheter de ulike landene har. Forsøk og erfaringer med vekstregulering i ulike kulturer ble delt og til slutt ble det holdt opplegg omkring nye kontroll av sprøyter og om bruk av LED lys.

Andre dag var det lagt opp til bedriftsbesøk hos gartneriene 3kanten A/S, Thoruplund og Rosa Danica A/S

I Gartneriet 3-kanten produseres Osteospermum ferdigvare og småplanter, Argyranthemum Dana og Percussion, samt pottenellik Adorable. Et nytt konsept er produksjon av Pelargonium Royal (Retro-sorter). Produserer også 600.000 ministjerner og 220.000 enkle julestjerner til jul, samt Lavendel om vinteren. Gartneriet har et mål om å klare seg uten CCC, blant annet pga uheldige bivirkninger ved bruk av CCC (lav pH, rester i vann etc). De har fått utviklet en ny mobil sprøytebom til opptil 20 meter veksthus, og er utviklet med støtte fra EU. Har montert nye Quick – ventiler i alle bord, dette gjør at vannet kommer raskt inn på bordet, og tappes raskt ut igjen. Vanningstiden (kontakttiden) er redusert fra 1 til ½ time, og dette gir bedre røtter, det er lettere å tørkestresse plantene, noe som reduserer behovet for veksthemming. 

Thoruplund produserer Schlumbergera, Campanula og Rhipsalidopsis. For å få en ensartet god kvalitet bruker gartneriet sitt eget kvalitetssikringssystem. Dette er brukt de siste 14 årene og er et verktøy for forutsigbar kvalitet og kontinuerlig forbedring. Gartneriet har en bevisst miljøprofil hvilket innebærer at de samler opp regnvann, gjenbruker både vaskevann og gjødselvann, jobber med redusert energiforbruk, blant annet ved å ha installert avfuktere og i stor grad bruker biologisk plantevern. Rundt stamløsningskarene var det montert et "oppsamlingskar" med tanke på å unngå gjødselutslipp ved evt. lekkasjer.

Rosa Danica har veksthusproduksjon av potteproser, Campanula og Schlumbergera. Vi fikk se en metode med plastikkremser for vekstemming av potterosene. Plastikkremsene er montert på en sprøytebom som går automatisk over plantene. Effekten av denne metoden påvirkes av tykkelse, vekt og lengde på plastremsene, av antall behandlinger og tidspunktet for behandlingene. Ved bruk av plastremsene har de klart å redusere opptil 40 % av tidligere bruk av vekstregulerende midler. Gartneriet har også montert UVC lamper på noen av sprøytebommene. UVC virker mot meldugg. Det kan være vanskelig å gi rett dose med UVC lys for å få god nok effekt not medlugg uten å få skade på plantene. Det har vært noe tekninske problemer med at maskinen har stoppet opp slik at det er blitt skade på plantene. UVC behandlingen gis på dagtid for at de kan se om ustyret fungerer. UVC lys er skadelig og det må brukes beskyttelsesbriller på den som skal overvåke behandlingen. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.