Autorisasjonskurs for håndtering og bruk av plantevernmidler

18.01.2018 (Oppdatert: 19.01.2018) ,  Liv Knudtzon | Nyhet

NLR Viken har satt opp autorisasjonskurs spesielt vinklet mot veksthus og hagesenter. Dette blir et kombinert kurs for de som tar kurset for første gang og for de som skal fornye autorisasjonsbeviset sitt.

De som tar kurset for første gang deltar på en teoridag 01.03.18 og en praksisdag 08.03.18 og har deretter eksamen, mens de som skal ha fornyingskurs kun deltar på teoridagen. Fornyingskurset har avsluttende prøve.

Kurset blir arrangert på Gjennestad. Benytt sjansen til å delta på et spisset autorisasjonskurs for veksthusprodusenter. Har du spørsmål til kurset eller ønsker å melde deg på?  Ta kontakt med undertegnede.