Bladlusen har kommet

29.05.2017 (Oppdatert: 30.05.2017) ,  Astrid Sigaard Andersen | Nyhet

Selv om det er tidlig i sesongen er det oppdaget bladlusangrep hos flere veksthusprodusenter, både i grønnsaker og i blomster.

Vinget bladlus (Foto: Annichen Smith Eriksen)

Bladlus kan følge med plantematerialet, fly over fra ugress eller gamle plantehold i huset, eller komme inn utefra.

Nå når varmen har kommet kan en lus bli til mange på kun kort tid! Ferskenbladlusen utvikler seg f.eks. til voksen på 4,5 uke ved 5 ⁰C, ved 25 ⁰C skjer denne utviklingen på bare 3 dager. Ved 5 ⁰C får en hunnbladlus ca. 25 avkom, ved 20 ⁰C får hun ca. 70. Det er derfor viktig å ha øynene med seg og planene for tiltak klare.

I grønsaker er det viktig med forbyggende utsett av nyttedyr, samt å øke utsettsdosene dersom et angrep oppdages. I prydplanter kan også nyttedyr brukes forebyggende, men siden hele planta skal selges må det her som regel sprøytes hvis det oppdages et etablert angrep.

Oppdag bladlusen i tide Det kan være vanskelig å oppdage bladlusen i tide. Nedenfor er det gitt noen tips om hvordan du kan lete etter bladlus.

Tabell: Slik finner du angrep av bladlus.

 Bladlus    Oppdag angrep Skade på planten 

Ferskenbladlus
1,2 - 2 mm kan
være grønne eller oransje

Agurkbladlus
0,9-1,8 med mer

Sjekk limfeller

Små angrep gir ikke synlig skade.
Ved store angrep dannes et klissent belegg

 

 

 

 

Grønnflekket Veksthusbladlus 1,8-3,0 mm            

Potetbladlus
1,7-3,6 med mer

Rist tilfeldige planter over et ark

 I kolonier med angrep ser du hvite hudskifter av bladlus

 

 

 

(Tabell Annichen Smith Eriksen)

Se etter vingelus på gule limfeller

Bladlusen utvikler bare vingede individer når koloniene deres er store. Det betyr at finner man bladlus på limfellene er dette et tegn på at det er en stor bladluskoloni enten i eller utenfor veksthuset. Ved innflygning av bladlus utenfra, kan gule limfeller være et hjelpemiddel til å oppdage et angrep tidlig.

Lus på limfelle. Vingene er store i forhold til kroppen. (foto Annichen Smith Eriksen)

Snylteveps Forbyggende utsett av snylteveps mot bladlus vil hjelpe deg å finne de første bladlusene. Snyltevepsen søker aktivt etter lus og finner selv den best skjulte lusa, deretter legger den egg inne i lusa som i sin tur omdannes til en mumie hvor det klekkes ut en ny snylteveps.

De lysebrune mumiene er lettere å se enn de grønne lusene, så forbyggende utsett med snylteveps kan også føre til at du selv lettere oppdager et angrep og kan være i forkant med justering av tiltak.

Hvilken art av lus?

Ved angrep av lus er det viktig å finne ut hvilken art det er snakk om, både med tanke på valg av nyttedyr og plantevernmiddel. Kontakt din rådgiver for hjelp med artsbestemmelse!

Les mere om integrert plantevern mot lus på hjemmesiden vår:

https://veksthus.nlr.no/fagartikler/26550/