Funksjonstest av spredeutstyr i veksthus

25.09.2017 (Oppdatert: 25.09.2017) Liv Knudtzon

Ordningen med funksjonstesting av åkersprøyter har vært operativ i en årrekke. Nå er det også innført krav om funksjonstesting av noe spredeutstyr som brukes i veksthus.

I "Forskrift om plantevernmidler" § 16 står det beskrevet hva slags spredeutstyr som må funksjonstestes. Siste endring i denne § ble gjort i april 2017. Under punkt b) står det "Spredeutstyr i veksthus skal funksjonstestes minst hvert 5. år". Ryggbåret og håndholdt spredeutstyr er unntatt krav til vanlig funksjonstest, men skal egentestes. I Mattilsynets veileder til forskrift om plantevernmidler, som er oppdatert mai 2017, er det blant annet presisert hva slags utstyr som regnes som håndholdt og ryggbåret. Det er bare utsyr der du bærer både dysen og tanken som regnes som håndholdt eller ryggbåret og dermed er unntatt krav om funksjonstest.

Spredeutstyr hvor det er krav om funksjonstest, skal ha påført funksjonstestmerke når du kjøper det nytt. Deretter skal det testes på nytt etter et gitt antall år (minst hvert 5. år for spredeutstyr i veksthus). Mye spredeutstyr i veksthus har nok for lengst rundet en alder på 5 år og er dermed modent for funksjonstesting.

Funksjonstesten skal utføres av funksjonstestere godkjent av Mattilsynet. Det finnes egne funksjonstestere for spredeutstyr brukt i veksthus, planteskoler og juletreproduksjon. Liste over godkjente testere for slikt spredeutstyr finner du her.

Når det gjelder egentest for håndholdt og ryggbåret utstyr, jobber NLR Viken med å utarbeide en sjekkliste til dette, som dere kan bruke som hjelp og dokumentasjon i forhold til gjennomføring av egentesten.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.