Gartnermøte med Julemiddag

20.10.2017 ,  Magne Berland | Nyhet

Hordaland Gartnarlag og NLR Viken inviterer sammen med Ljones Gartneri A/S til gartnerivandring, gartnermøte og julemiddag, onsdag 22. november kl. 11.00. Sted: Ljones Gartneri A/S, Tangavegen 187 og Hardingasete, Tangavegen 131, 5620 Tørvikbygd

Program:

11.00 – 13.00 Ljones Gartneri.

Her blir det omvisning i gartneriet, vi ser på julestjerner som kun er sprøytet med Bonzi. Her blir det også litt å bite i.

13.15 – 14.15: Nytt om integrert plantevern v. Annichen Smith Eriksen NLR Viken

14.15 - 14.30: Pause

14.30 – 14.45: Kort om funksjonstesting av sprøyteutstyr for veksthus

14.45 – ca.16.30: Erfaringer med bruk av Bonzi til sommerblomster og potteplanter.

Her må alle som har erfaringer være med å bidra. Ta med erfaringer fra ditt gartneri (utskrift av sprøytejournal, notater etc), vi deler erfaringene som den enkelte har. Dosering, timing, væskemengder til ulike kulturer er viktig å ta med.

Ca. 16.30 -> Julemiddag

 

Pris per person, kr. 750.- Dette inkluderer middag (inkludert drikke) og kursavgift

Påmelding til Magne Berland, magne.berland@nlr.no seinest onsdag 17. november

 

Vel møtt!!

Beste hilsen

Jones Gartneri A/S

Hordaland Gartnarlag og NLR Viken