Kompostering av veksthusavfall

10.04.2017 (Oppdatert: 10.04.2017) Liv Knudtzon

NLR Viken har fått tilslag på sin søknad til Landbruksdirektoratet om støtte til prosjektet: "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall". Utgangspunktet for prosjektet er den nye forskriften om plantevernmidler der det stilles krav til håndtering av avfall fra veksthus hvor det brukes spesialpreparat for veksthus.

I Forskrift om plantevernmidler §25, sjette ledd står det: "Når det er brukt spesialpreparat for veksthus, skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene."

Prosjektet startet opp i 2016 og vi har nå fått muligheten til å jobbe videre med dette temaet også i 2017. I 2016 ble det lagt fokus på innsamling av informasjon om ulike komposteringsteknikker. Dette har gitt grunnlaget for en kompostkokebok for veksthusgartnere. I år ønsker vi å gå hakket videre å jobbe med prøvekomposteringen hos tre pilotgartnerier. Ulike komposteringsteknikker vil bli prøvd ut. Årets erfaringer vil vi bruke til å gjøre kompostkokeboken praktisk retta og enda bedre.

Fortsatt vet vi ikke hvilke midler som vil gå under betegnelsen "spesialpreparater for veksthus". Informasjonen skal fremgå av plantevernmiddeletiketten. Foreløpig har vi ikke fått informasjon om at noen plantevernmidler har fått ny etikett med denne presiseringen, men det er grunn til å tro at de første midlene vil bli vurdert i løpet av året.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.