Nytt om økologisk regelverk

31.03.2017 (Oppdatert: 10.04.2017) Astrid Sigaard Andersen

I slutten av mars måned er det kommet er par nyheter innen økologi. Les her om endringer i regelverk og i sertifisering hos Debio.

Nytt regelverk
Fra 18. mars 2017 ble EU-forordningen av 2008 gjeldende i Norge. Dette medfører noen endringer for økologisk landbruk, men ikke noen store endringer for vekshusproduksjon (Les mere her).

Oversikt over alle endringer finnes på Mattilsynet sin nettside

En viktig endring for veksthus er at den gamle Liste 1 i Veileder B fra Debio er erstattet med Bilag I i EU kommisjonens forordning (EF) nr. 889/2008. Hele forordningen finnes på dansk her, Bilag I er på side 34 i forordningen.

Mattilsynet har utgitt ny veileder til økologiforskriften

Online søknadskjema
Debio sin hjemmeside finnes nå online søknadskjema som må utfylles ved søknad om sertifisering av økologisk produksjon. Dette erstatter den gamle Økoplanen, men det er fortsatt mulig å få råd og veiledning i sertifiseringsprosessen fra NLR.

Ta kontakt til:
Astrid S. Andersen
Mobil 902 73 528
Astrid.sigaard.andersen@nlr.no
For hjelp til sertifisering på veksthus!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.