Autorisasjonskurs for veksthus - kursinformasjon

02.02.2018 (Oppdatert: 02.02.2018) ,  Liv Knudtzon | Nyhet

Det er åpent for påmelding til autorisasjonskurs på Gjennestad spesielt vinklet mot veksthusprodusenter. Kursoppstart er 1. mars. Påmeldingsfrist 15. februar.

Det er kurs både for de som tar autorisasjonsbevis  for første gang og de som skal ta oppdateringskurs.
Nybegynnerkurset går over to kursdager 1. mars og 8. mars, mens oppdateringskurset kun er 1. mars. Kurset arrangeres på Gjennestad i Stokke.

Detaljert kursinformasjon finner du her