Funksjonstesting av spredeutstyr i veksthus og planteskole (Agder)

27.06.2018 Magne Berland

NLR Viken har i samarbeid med NLR Østafjells planlagt testdager for veksthussprøyter og planteskoler. Bruk denne muligheten til å få funksjonstestet dine sprøyter. Husk at det blir dyrere og mer tungvint å få gjort dette seinere fordi reisekostnader for tester da kommer i tillegg.

Funksjonstest på Gjennestad. Foto Astrid S. Andersen

I «Forskrift om plantevernmidler» som er gjeldende fra juni 2015, er det krav om at også sprøyteutstyr for veksthus og planteskole skal omfattes av forskriften. Mattilsynet har ventet litt med å få på plass dette vedtaket, men fra høsten 2017 ble dette et krav.

Sprøyteutstyr for veksthus og planteskole skal testes hvert 5. år.

Unntaket fra regelverket er håndholdt og ryggbåret utstyr, dette skal kun egentestes. Dersom du kun har håndholdt og/eller ryggbåret spredeutstyr, trengs ingen funksjonstesting.

I Agder er det både stasjonære og mobile sprøyter, og vi har valgt å samle de mobile sprøytene på ett sted for testing. Dette gjør selve testingen mye mer effektiv enn om en tester skulle reise rundt til hver enkelt gartner. Testingen av mobile sprøyter vil finne sted hos NIBIO Landvik. De stasjonære sprøytene vil selvsagt bli testet i gartneriet.

Tid: Uke 34, 21. og 22. august

Sted: NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad.

Testingen blir utført av Per-Ivar Hanedalen fra NLR Østafjells, evt. i samarbeid med en av hans kollegaer som også er godkjent funksjonstester for spredeutstyr i veksthus og planteskole.

Kostnad
Ca kr. 2200-2500 per sprøyte for medlemmer av NLR Viken, litt mindre om alt er i orden, mer om det er mange feil på sprøyta. Egne priser for gartnere som ikke er medlem i NLR Viken. Det er egne priser for stasjonære sprøyter.

Avtalt tid
Hver gartner får tildelt avtalt tid for tesing av sin(e) sprøyte(r) og må være tilstede når testen gjøres.

Fra §15 i forskriften: «Eier eller bruker av spredeutstyr som fremstilles for funksjonstest er ansvarlig for at spredeutstyret er grundig reingjort og grovtestet, og skal selv være tilstede under funksjonstesten.»

Tips for at testingen skal bli så effektiv og rimelig som mulig

Dette gjør du før utstyret tas med til testing:
Sjekk at strømledningen er i orden, uten sprekker i gummien og at støpslet er ok
Sjekk at slangen er i orden og ikke har skader
Se etter lekkasjer når det er trykk på sprøyta, evt. lekkasjer repareres i forkant.

Er dette i orden, vil testingen kunne gjennomføres enkelt og rimelig. En rifle med flere dyser vil ta lengre tid å teste enn en rifle med en dyse.

Påmelding til Magne Berland send med informasjon om hver sprøyte som skal testes:

Navn
Type sprøyte (eks: Wanjet HP 110/HP 300)
Antall dyser på rifla
Kontakttype og srenning på sprøyta
 
Frist: Det er fint med tilbakemelding før ferien, men fristen er satt til 31. juli

Når jeg har fått en oversikt over alle sprøytene som skal testes, kommer jeg tilbake med dato og klokkeslett for testing av din(e) sprøyte(r).

Ta kontakt dersom noe er uklart.

Med vennlig hilsen
Magne Berland
NLR Viken

 

Påmelding inne 31. juli


Påmelding til Magne Berland
magne.berland@nlr.no
tlf 92043557

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.