Funksjonstesting av spredeutstyr i veksthus Hordaland

19.01.2018 (Oppdatert: 19.01.2018)

NLR Viken har i samarbeid med Hordaland gartnerlag planlagt testdag(er) for veksthussprøyter. Bruk denne muligheten til å få funksjonstest på dine sprøyter, det blir både dyrere og mer tungvint å få dette gjort seinere. Tirsdag 6. februar, evt også onsdag 7. februar dersom mange sprøyter skal testes. Sted: Stend VGS, Verkstedet, Fanaveien 245, 5244 Fana. Kostnad ca 2000-2500 per sprøyte, litt mindre om alt er i orden, mer om det er mange feil på sprøyta. Hver gartner får tildelt avtalt tid for tesing av sin(e) sprøyte(r), og må være tilstede når testen gjøres.


I «Forskrift om plantevernmidler» som er gjeldende fra juni 2015, er det krav om at også sprøyteutstyr for veksthus skal omfattes av forskriften. Mattilsynet har ventet litt med å få på plass dette vedtaket, men fra høsten 2017 ble dette et krav.
Sprøyteutstyr for veksthus skal testes hvert 5. år. Unntaket fra regelverket er håndholdt og ryggbåret utstyr, dette skal kun egentestes. Dersom du kun har håndholdt og/eller ryggbåret spredeutstyr, trengs ingen funksjonstesting.
I Hordaland er det så vidt meg bekjent kun mobile sprøyter, og vi har derfor valgt å samle sprøytene på ett sted for testing. Dette gjør selve testingen mye mer effektiv enn om en tester skulle reise rundt til den enkelte gartner.

Testingen blir utført av Per-Ivar Hanedalen fra NLR Østafjells, evt i samarbeid med en av hans kollegaer som også er godkjent tester for veksthussprøyter.

Fra §15 i forskriften: «Eier eller bruker av spredeutstyr som fremstilles for funksjonstest er ansvarlig for at spredeutstyret er grundig reingjort og grovtestet, og skal selv være tilstede under funksjonstesten.»
Tips for at testingen skal bli så effektiv og rimelig som mulig:
Før utstyret tas med til testing:
Sjekk at strømledningen er i orden, uten sprekker i gummien og at støpslet er ok
Sjekk at slangen er i orden og ikke har skader
Se etter lekkasjer når det er trykk på sprøyta, evt lekkasjer repareres i forkant.
Er dette i orden, vil testingen kunne gjennomføres enkelt og rimelig. En rifle med flere dyser vil ta lengre tid å teste enn en rifle med en dyse.
Påmelding til Magne Berland, magne.berland@nlr.no, tlf 92043557
Frist: Så snart som mulig, og innen 17. januar.

 

Navn:

 

 

Type sprøyte (eks: Wanjet 100 liter)

Antall dyser på rifla

Sprøyte 1

 

 

Sprøyte 2

 

 

Sprøyte 3

 

 

 

Når jeg har fått en oversikt over alle sprøytene som skal testes, kommer jeg tilbake med et omtrentlig tidspunkt for testing av din(e) sprøyte(r).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.