Kompact 5C status

15.01.2018 (Oppdatert: 15.01.2018) ,  Magne Berland | Nyhet

Søknad om gjensidig godkjennelse ble sendt Mattilsynet sist i oktober 2017 Mattilsynet har bekreftet mottatt søknad den 6. november 2017. De har inntil 120 dagers behandlingstid på søknaden, dvs at det seinest kommer en avklaring innen utgangen av februar 2018.

Dansk etikett (NB! ikke den vi skal bruke)

Vi har nylig vært i kontakt med Mattilsynet angående denne søknaden, og de kan ikke si når den er ferdig behandlet. De har bekreftet at avgjørelsen lite sannsynlig kommer i løpet av januar.

 
I Danmark er det Klarsø A/S som innehar godkjennelsen på Kompakt 5C. Det er dette firmaet som søker Mattilsynet om gjensidig godkjenning av Kompakt 5C i Norge. Kompakt 5C inneholder samme mengde klormekvat-klorid som Cycocel Extra, det kan dermed brukes på samme måte som dette.

Når (vi får regne med det) Kompakt 5C blir godkjent for bruk i prydplanter, skal vi forholde oss til den danske etiketten, her er noen begrensninger i bruk sammenlignet med Cycocel Extra. Dette vil vi komme tilbake til når den norske etiketten er klar.

Tabellen for vekstregulering til sommerblomster vil bli revidert innen kort tid, og forslag til bruk av Kompakt 5C vil legges inn i tabellen. Den vil være tilgjengelig på våre nettsider https://veksthus.nlr.no/ når den er klar.