Kompact 5C status

28.02.2018 (Oppdatert: 05.03.2018) ,  Magne Berland | Nyhet

Vedtak om gjensidig godkjennelse ble sendt fra Mattilsynet til Klarsø AS den 21.feb. Da er det bare norsk etikett og selve distribusjonen som vi venter på Litt seint for denne sommerblomstsesongen men kjærkomment likevel.

Dansk etikett (NB! ikke den vi skal bruke)

Vi var i kontakt med Mattilsynet den 21/2 og fikk da høre at svar om godkjenning var sendt firmaet Klarsø A/S samme dag.


I Danmark er det Klarsø A/S som innehar godkjennelsen på Kompakt 5C. Det er dette firmaet som søker Mattilsynet om gjensidig godkjenning av Kompakt 5C i Norge. Kompakt 5C inneholder samme mengde klormekvat-klorid som Cycocel Extra, det kan dermed brukes på samme måte som dette.

Tabellen for vekstregulering til sommerblomster vil bli revidert innen kort tid, og forslag til bruk av Kompakt 5C vil legges inn i tabellen. Den vil være tilgjengelig på våre nettsider https://veksthus.nlr.no/ når den er klar.