Pepinomosaikkvirus er tilbake i tomat

12.07.2018 (Oppdatert: 29.08.2018) Annichen Smith Eriksen

Pepinomosaikkvirus er påvist i tomatproduksjon i Norge i 2018. Viruset er svært smittsomt og gir avlingstap i tomat på 5-40 %. Det er dermed viktig med gode hygienerutiner for å redusere/hindre smittepresset.

Tomatfrukter angrepet av pepinomosaikkvirus. Foto: Magne Berland

Historie

Pepinomosaikkvirus er opprinnelig et virus på pepino (Solanum muricatum) som er en grønnsaksvekst i Sør-Amerika. Viruset ble påvist i tomat første gang i Nederland og i England i 1999 og har spredd seg raskt videre til blant annet flere land i Europa.

 

Ikke lenger en karanteneskadegjører

Pepinomosaikkvirus var tidligere definert som en karanteneskadegjører i Norge. Det var angrep i tomat i Norge i 2001, 2003 og 2010 og da påla Mattilsynet totalsanering av angrepne anlegg. Pepinomosaikkvirus er siden den gang fjernet fra listen over karanteneskadegjørere i Norge som er nevnt i "Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere". Det er ikke lovpålagt meldeplikt ved mistanke om angrep av pepinomosaikkvirus, men Mattilsynet ønsker fortsatt å få beskjed om eventuelle nye angrep.

 

Symptomer og skade

Pepinomosaikkvirus gir følgende symptomer: Tomatplanten får redusert vekst. Bladene kan få ujevn farge, gul/grønn mosaikk og et "bobleaktig" utsendende fordi bladene vokser mer i de mørkegrønne delene av bladet.

Tomatfruktene kan få ujevn farge og mosaikk (flamming). Størrelsen på tomatene kan bli mindre og de har ujevn modning. Det blir dermed mindre avling som har god kvalitet (klasse 1).

Vær klar over at i varme perioder på sommeren kan symptomene bli mindre synlige på plantene.

 

Biologi og spredning

Pepinomosaikkvirus har bare vært påvist i tomat i Norge. I Spania er den også funnet på ugrasarter som åkersvineblom og svartsøtvier.

Den største utfordringen med pepinomosaikkvirus er at den er svært smittsom (kontaktsmitte).

Pepinomosaikkvirus kan overføres via kontakt med blant annet redskap, hender, klær, direkte kontakt mellom planter, i formeringen via frø og via grunnstammer og humler.

 

Tiltak

Bruk friskt plantemateriale i frø og småplanter. Frøprodusenter av tomatfrø har i dag større fokus på å redusere frøoverført smitte enn før.

Det er ingen godkjente plantevernmidler mot virus i Norge. Det viktigste tiltaket er sunn fornuft og gode hygienerutiner. Desinfeksjonsmiddelet Virkon S har god virkning mot virus som pepinomosaikkvirus. Tenk igjennom rutine og hva som er praktisk mulig for rengjøring og bruk av høstekasser og diverse redskaper som brukes i tomatproduksjonen.

Det er stor smitterisiko via importerte tomater. Det er viktig at de som jobber i norske tomatveksthus ikke har importerte tomater i matpakken. Unngå også å ta imot importerte tomater på eiendommen din på andre måter.

Ha gode rutiner som reduserer smittepress via besøkende i gartneriet. Eksempel – "fotbad" med Virkon S, overtrekkdress, -sko og engangshansker. Dersom det er smitte i eget gartneri, er det viktig å tenke igjennom arbeidsrutinene for å redusere spredning via de som jobber i veksthusene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.