Salatprosjekt: Bladrand i crispisalat

07.12.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Norsk Landbruksrådgiving Viken deltar i år, og flere år frem, i et brukerstyrt prosjekt som har til formål å finne sammenhenger mellom bladrandskade i crispisalat og klima i gartneriet.

Småplanter av crispisalat klar for planting. Foto Astrid S. Andersen

Bladrandskade, eller "tipburn", er et fenomen det har blitt forsket mye på gjennom mange år. Det forskningen viser, er at det er sammenhenger mellom klima og kalsium i planten som gir skaden, men også at det er tale om komplekse sammenhenger. Mange av de løsningsforslag som finnes i dag, er passer dårlig med veksthusproduksjon av salat i stor skala.

Bladrandskade i salat kan deles i to kategorier; ytre bladrandskade og indre bladrandskade. Den indre skaden er den som sterkest forbindes med dårlig kalsiumopptak. Den oppstår ofte i hodesalat og hodekål der de indre blader slett ikke transpirerer og dermed er det risiko for ikke å få nok kalsium.

Kalsium
Kalsium er med å stabilisere cellevegger og membraner i planter, samt å formidle signaler i planten som styrer regulering av noen enzymer. Næringsstoffet er svært stasjonært i planten. Det betyr at dersom det først er transportert fra røttene til et blad, kan det ikke etterpå flyttes til andre blad som trenger det.

Når det ikke komme nok kalsium til deler av planten, svekkes disse delene. De blir mer mottakelige for sykdommer og stress, og ved sterk mangel kan de falle helt sammen. Fordi mangel på kalsium gjør plantedeler mer utsatt, er utviklingen eller skadegraden, også sammenhengende med smittepress og klimastress i veksthuset. Har man først svake planter, kan sopp og skadedyr gjøre mer skade. I veksthusproduksjon hvor plantene får flytende næring på daglig basis er problemet ikke at det er mangel på kalsium, men at kalsium ikke tas opp i store nok mengder, eller at det fordeles dårlig i planten. Kalsium transporteres med vannstrømmen i planten, de tre hovedfaktorer for opptak er; rotvekst, fordamping fra bladene (transpirasjon) og rottrykk. Gode og sunne røtter øker potensialet for opptak av kalsium fra næringsløsningen, fordamping fra bladene er nødvendig for å få opp vann og dermed kalsium fra røttene til bladene, og rottrykk er det som gir kalsiumforsyning til de deler av planten som ikke har fordamping (slik som indre blader).

Det er da lett å si at en må ha sunne røtter og et balansert klima, i praksis er dette ikke like lett.

I praksis
I praksis er det vanskelig å oppnå en veksthusproduksjon uten bladrandskade og derfor er bladrandskade også i dag årsak til mye svinn i norskprodusert veksthussalat. Næringen trenger nye dyrkingsmetoder som er praktisk anvendelige.

Prosjektet skal forsøke å koble store mengder klimadata fra flere norske salatgartnerier, med utviklingen av bladrandskade. Samtidig gjør samarbeidspartnere på NMBU forsøk i klimakammer med samme salattypen.

Prosjektet er et samarbeide mellom norske veksthusprodusenter, NMBU, NGF, NLR Viken, teknologibedrifter og internasjonale samarbeidspartnere. Det er støttet av Grofondet og Forskningsrådet.

Prosjektansvarlig

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt til Magne Berland som er prosjektansvarlig hos NLR Viken.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.