Utfasing og endring i bruk av neonikotinoider

28.06.2018 (Oppdatert: 03.07.2018) Liv Knudtzon

EU-kommisjonen vedtok den 30. mai 2018 å forby all utendørs bruk av neonikotinoidene imidakloprid, klotianidin og tiametoksam, gjeldende fra 19. juni 2018. Bakgrunnen for forbudet er at disse stoffene er ekstremt giftig for bier.

I Norge er imidakloprid godkjent i insektmidlene Confidor WG 70, Merit Forest WG og Prestige FS 370, og brukes både i veksthus og på friland. Det er ikke endringer i bruk for imidakloprid-preparatene, verken på friland eller veksthus i Norge, før vedtakene fattes av Mattilsynet, senest 19. september 2018. Mattilsynets vedtak vil beskrive når endringene gjelder fra og når siste dato for bruk er.
 
NLR Viken har vært i kontakt med Mattilsynet direkte. De kan foreløpig ikke si noe om Confidor vil bli faset helt ut, eller om det kun vil bli bruksendringer. Det eneste som er helt sikkert, er at all frilandsbruk av imidiaklopridpreparater vil fases ut også i Norge, senest 19. desember 2018.
 
EU-kommisjonens forbud innebærer også at kulturer behandlet med nevnte neonikotinoider ikke kan flyttes ut av veksthus i løpet av hele sin livssyklus.
Størst spenning for veksthusprodusenter i Norge er det dermed knyttet til hva Mattilsynet vedtar i forhold til videre bruk av Confidor, blant annet i utplantingsplanter. Fasiten på dette har vi senest 19. september.
 
Calypso SC 480 er et annet neonikotinoid som er godkjent blant annet i veksthus i Norge. Dette middelet er hakket mindre giftig for bier og fases ikke ut av EU-kommisjonen i denne omgang. Av andre årsaker er likevel Calypso SC 480 også på vei ut av det norske markedet og vil ikke bli søkt re-godkjent våren 2019. Forutsatt normal utfasing vil Calypso SC 480 da være tillatt å bruke maks 18 måneder etter at godkjenningen opphører, altså i løpet av 2020.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.