Møte om avrenning av gjødselvann fra veksthus - Rogaland

21.01.2019 (Oppdatert: 23.01.2019) Liv Knudtzon

Hvilke tiltak er aktuelle for å redusere avrenningen? Bli med på møte i Rogaland 11. februar!

Møte 11. februar 2019 kl. 11:30 – 15:00
Sjøberg Ferie, Østhusvik
 
Arrangør: Rogaland Gartnerlag, Vestfold Gartnerlag, Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, NIBIO og NLR

Avrenning av gjødselvann fra veksthus kan føre til forurensning av vassdrag og sjø. Landbruket har i mange år jobbet med å redusere forurensningen, men avrenning fra veksthus har ikke vært et fokusområde før nå.

I løpet av 2018 har det blitt gjennomført en kartlegging av situasjonen i de fleste gartneri i Rogaland og Vestfold. Dagens situasjon er kartlagt, avrenningen beregnet og aktuelle tiltak er diskutert. I tillegg har Fylkesmennene i Rogaland og Vestfold og Telemark , sammen med gartnerlagene i de to fylkene, startet opp et prosjekt for å hjelpe gartnerne å finne gode løsninger for å redusere avrenningen. NIBIO og NLR er i gang med å utrede ulike tiltak som kan være aktuelle. De vil særlig se på mulige tiltak i mindre gartneri, der resirkuleringsanlegg blir en dyr løsning. Samtidig vet vi også at det kan være noe avrenning fra gartneri med resirkuleringsanlegg, og tiltak mot avrenning fra veksthus med slike anlegg er også et tema i prosjektet.

Vi ønsker alle veksthusprodusenter velkommen til møte for å diskutere avrenningsproblemet!

Program for møtet

11:30 Vi starter opp med en god lunsj!

12:10 Velkommen v. Hallstein Aase (leder Rogaland Gartnerlag og nestleder i Norges Gartnerforbund)

12:20 Bakgrunn for prosjektet v. Karen Beate Grimstad (Fylkesmannen i Rogaland)

12:35 Resultatene fra kartleggingen av avrenning fra gartnerier i Rogaland v. Svein Grimstad (konsulent i Grøntråd, prosjektleder kartleggingsprosjektet)

12:55 Aktuelle tiltak mot avrenning v. Henk Maessen og Michel Verheul (NIBIO) og Liv Knudtzon (NLR)

13:30 Pause med vafler

13:45 Tiltak mot avrenning i veksthus med resirkuleringsanlegg v. Liv Knudtzon (NLR)

14:05 Påkobling til offentlig avløp – et aktuelt tiltak? V. Monica Dahlmo (Fylkesmannen i Rogaland)

14:15 Diskusjon – Hvilke tiltak skal vi utrede nærmere? Er det andre tiltak som kan være aktuelle? Hvordan skal vi jobbe videre for å legge til rette for tiltak mot avrenning i gartneriene?

15:00 Møteslutt 

 

Påmelding innen 1. februar! Send en e-post til Karen Beate Grimstad (fmrokbg@fylkesmannen.no, tlf. 51568940) Husk å melde fra om eventuelle allergier.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.