Regelverksendring for krav om testing av rød marg i jordbær

17.01.2019 (Oppdatert: 17.01.2019) Liv Knudtzon

I vedlegg 4B i plantehelseforskriften, som omhandler særskilte krav til innenlands produksjon, er det for produksjon av jordbærplanter gjort endringer i forhold til kravet om testing av rød marg.

Rød marg i jordbær. Foto Arne Stensvand, NIBIO

Tidligere har teksten i plantehelseforskriften vært: "Planter på prodjksjonsstedet skal i løpet av de siste 18 månedene før omsetning, etter egnet metode, være testet og funnet fri for Phytopthora fragariae C.J Hickman (rød marg i jordbær)

Dette innebar at alle som produserte jordbærplanter hadde samme testingskrav uavhengig av antall produserte planter, om det var stiklingsformert eller frøformert jordbær, eller hvem plantene ble solgt til.

I den reviderte forskriftsteksten står det nå:"planter på de produksjonssteder som omsetter til videre ervervsmessig dyrking, skal i løpet av de siste 18 månedene før omsetning, etter egnet metode, være testet og funnet fri for  Phytopthora fragariae C.J Hickman (rød marg i jordbær)".

Det vil i praksis si at alle produsenter som kun har direkte salg av jordbærplanter til privatkunder fra 01.01.2019 kan se bort fra testingskravet i forhold til rød marg. De som produserer jorbærplanter til jordbærprodusenter, eller jordbærsmåplanter til gartnerier som skal videreprodusere til ferdigvare, må fortsatt teste i forhold til rød marg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.