Teppeki mot bladlus i veksthus

08.01.2019 (Oppdatert: 23.01.2019) Annichen Smith Eriksen

Teppeki (flonikamid) har fått utvidet bruksområde og er nå også godkjent mot bladlus i tomat, agurk og aubergine i veksthus og til prydplanter i veksthus og prydplanter på friland.

Teppeki kan brukes mot bladlus i blant annet tomat, agurk og prydplanter i veksthus. Foto: Annichen Smith Eriksen

For å kunne bruke Teppeki til disse kulturene, må du ha tilleggsetikett og den ligger på hjemmesiden til Mattilsynet.

 

Virkning på bladlus

Teppeki virker ved at bladlusene stopper å spise etter noen timer, men det kan ta noen dager før de dør. Det er systemisk virkning både oppover i planten og innad i planten fra oversiden og til undersiden av bladet. Virkningen er uavhengig av temperatur og varer i opptil 4 uker. Ved bruk i tomat, agurk og aubergine er det 1 dags behandlingsfrist.

 

Teppeki og nyttedyr

En fordel med Teppeki er at dette middelet er relativt skånsomt for nyttedyr og kan brukes i en strategi med integrert plantevern.

  • I følge toleranselisten* fra Koppert og Biobest er Teppeki skånsom for tripsrovmidd (N. cucumeris), rovmidd mot spinnmidd (P. persimilis), rovtege mot mellus (Macrolophus) og gallmygg (Aphidolethes) og gulløyelarve (Chrysoperla) mot bladlus.
  • Teppeki har opptil 50 % dødelighet for rovmidd mot trips og mellus (A. swirskii og A. montdorensis).
  • For snylteveps mot bladlus (Aphidius) og snylteveps mot mellus (Encarsia formosa) er Teppeki skånsom for voksen snylteveps, men har opptil 50% dødelighet for larven (inne i mumien).
  • Det er ikke data om hvordan Teppeki påvirker rovtege mot trips (Orius). Det er heller ikke data om hvor lang ettervirkningen er på de nyttedyrene der det er opptil 50% dødelighet.

*Noen ganger er det ulike data hos Koppert og hos Biobest og da har jeg tatt med de dataene som er mest skadelig.

 

Helseinfo på etikett

Legg merke til at det det står følgende advarsel på tilleggs etikett: "I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett gjelder følgende: Som generell regel bør det være grundig utlufting i veksthuset, og ingen bør gå inn i veksthuset før etter to døgn uten bruk av verneutstyr. Grunnet helsefare skal vernehansker benyttes ved arbeid med behandlede prydplanter i 17 dager etter sprøyting."

 

Ordinær etikett for Teppeki (reg.nr. 2014.3.18) med info om helse og miljø krav.

Tilleggsetikett for Teppeki for bruk i prydplanter, tomat, agurk og aubergine.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.