Forslag til plan for utfasing av torv

28.04.2020 (Oppdatert: 08.05.2020) Astrid Sigaard Andersen

Miljødirektoratet mener ikke et forbud mot torv i 2030 er en god løsning på utfasing av torv som dyrkningsmedium.

Torvforsøk. Fotograf Astrid S. Andersen

Det har vært mye debatt om utfasing av torv, og om det skulle komme forbud mot bruk av torv for private i 2025 og for gartnernæringen i 2030. Men den 15. april publiserte Miljødirektoratet en rapport der de i første omgang ikke anbefaler et forbud.

Rapporten svarer på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, der Miljødirektoratet er bedt om å lage et forslag til plan for å fase ut bruken av torv som dyrkningsmedium og jordforbedringsmiddel. 

Ønsket om utfasing av torv bygger på at"Uttak av torv fører til utslipp av klimagasser, selv om årlig uttak ikke overstiger årlig vekst" og at "Myrområder er viktige habitater for mange arter, og høgmyrer er truet naturtype i Norge og Europa"

Det finnes ikke i dag alternative vekstmedier som helt kan erstatte torv, og mye av den forskning som er gjort har ikke vært prøvd i stor skala. Men det finnes mange spennende forskningsprosjekter og praktiske utprøvning av alternativer til torv. Det vurderes at det kreves mer forskning på dette området.

 

Det legges også vekt på at "nye virkemidler ikke bør føre til karbonlekkasje, økt plantehelserisiko og innføring av fremmede arter ved økt import av torvfrie produkter eller planter dyrket i torv uten for Norge, eller økt import av torvfrie produkter med usikker klima- miljønytte"

Derfor har man i rapporten fokusert på mulige virkemidler for å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon for å få frem erstatningsprodukter. Man forslår også at det etableres en nasjonal arbeidsgruppe som kan drive prosessen og følge med på utviklingen. NLR Viken ønsker å være med i en slik arbeidsgruppe. 

Gartnernæringen bør forberede seg på at det i perioden 2020-2030 vil være mye fokus på en overgang fra ren torv i vekstmediene til delvis eller ingen torv. Derfor er det viktig at torvbransjen er med på å utvikle produkter som tilfredsstiller de krav gartnerne har til et godt vekstmedium. 

Rapportens innhold skal nå behandles politisk. Vi følger med :)

Rapporten finnes her: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/april-2020/forslag-til-plan-for-overgang-fra-bruk-av-torvbaserte-til-torvfrie-produkter/

 



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.