Nytt regelverk for økologisk produksjon skal tre i kraft fra 2021 (Utsatt til 2022)

06.01.2020 (Oppdatert: 10.02.2021) Astrid Sigaard Andersen

Nytt øko-regelverk er sendt til høring, det er to saker som omhandler økologisk produksjon i veksthus.

Økologisk agurkproduksjon i bakken i Sverige. Foto Astrid S. Andersen

Nytt regelverk for økologisk produksjon er til behandling i EU og skal etter planen bli gjeldende i EU fra 1. januar 2021. Denne dato er utsatt til 2022, dette vil trolig påvirke datoene nevnt i artikkelen her.

Mattilsynet har sendt forslaget til høring med frist 6. april 2020, og det kan da bli gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS avtalen. Hvor lang tid denne prosessen kan ta vet vi ikke.

 

Forslaget inneholder to punkter som får betydning for økologisk veksthusproduksjon:

1) Forbud mot dyrking i avgrenset medium i økologisk veksthus 

2) Utfasing av unntak om bruk av konvensjonelt formeringsmateriale

 

Forbud mot dyrking i avgrenset medium i økologisk veksthus

Det har vært kjent lenge nå at EU ønsker å forby dyrkning i avgrenset medium i økologisk veksthusproduksjon. Vi skrev om det i 2017.

I Danmark, Sverige og Finland blir det en unntak på 10 år (til 31.12.2031) for økologisk areal som var omlagt per 28. juni 2017. 

Regelverket skal ikke gjelde for dyrking av blomster og krydderurter som selges sammen med pottene til endelig forbruker, eller for småplanter for videre dyrkning.

Norske myndigheter vil tilstrebe å få samme unntak som de øvrige nordiske landene. Vi vet ennå ikke om det også blir 28. juni 2017 som blir gjeldene dato for når areal må være omlagt i Norge, for å bli omfattet av unntaket.

Utfasing av unntak om bruk av konvensjonelt planteformeringsmateriale

Muligheten for dispensasjon til bruk av konvensjonelt formeringsmateriale skal fases ut over 15 år fra regelverket trer i kraft. Dette er et krav som trolig blir gjeldende i EU fra 01.01.2021.

Det er håpet at en sluttdato for bruk av konvensjonelt formeringsmateriale skal øke produksjonen av økologiske formeringsmateriale.

Det vil bli gjennomført en utredning for konsekvensene av kravet i løpet av 2020. NLR Viken vil komme med innspill til Mattilsynet om konsekvensene dette kan få for økologiske veksthusprodusenter i Norge.

Les mer om høringsprosess på Mattilsynet sin nettside HER

Les hele høringsbrevet HERFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.