Økologiske veksthusprodusenter på fagtur til Sverige

23.04.2020 (Oppdatert: 08.05.2020) Astrid Sigaard Andersen

Norsk Landbruksrådgiving Viken inviterte høsten 2019 på fagtur til Sverige for å se på økologisk produksjon av agurk og tomat i bakken. Her kan du lese litt om det de lærte der.

Gruppen på tur (fra venstre): Birgitte Udo de Haes, Hans Kjærsås, Gudbrand Bjøralt, Elisabeth Ögren, Arvid Udo de Haes, Martin Danielsen, Silje Stenstad Nilsen, Mats Sjöstedt og Terje Wiggo Nielsen. (Foto: Astrid S. Andersen)

Det er en solrik formiddag da vi ankommer til Senneby Trädgård i Väddö, en times kjøring fra Arlanda lufthavn. På terrassen hos Dan Johansson og Britt-Inger Nilsson er det dekket opp med boller og kaffe, og her får vi hilst på hverandre, og på vår guide Elisabeth Ögren fra Jordbruksverket. Hun har arbeidet med rådgiving i økologisk veksthusproduksjon i Sverige gjennom mange år. I dag har hun og tre Krav-godkjente veksthusprodusenter sagt ja til å ha oss på besøk.

Senneby Trädgård

Dan og Britt-Inger driver et bruk med flere ulike produksjoner på friland, og to små veksthus med tomat (300 m2) og agurk (250 m2). Her dyrkes tomater fra mars til oktober, og agurk fra april til september/oktober. Salget går gjennom gårdsbutikk, lokale butikker og restauranter. Mange folk fra Stockholm har fritidsbolig i området og det er bra for gårdsbutikken.

I Sverige er 10-20 prosent av den økologiske veksthusproduksjon dyrking i bakken. I EU blir det innført nytt regelverk fra 2021 som stiller krav til at all økologiske veksthusproduksjon av agurk og tomat skal skje i det som kalles «ubegrenset bed». I Norge er det veldig få som dyrker på denne måten i dag, men i fremtiden blir det trolig eneste mulighet i Norge også.

Avpuss fra frilandsproduksjon av grønnsaker brukt som jorddekke. (Foto: Astrid S. Andersen)

Dan og Britt-Inger trives med dyrking i bakken, de opplever denne dyrkningsmetoden som mindre sårbar enn dyrking i sekk. De bytter ikke jorden ut mellom sesonger, men tilfører store mengder ferskt organisk materiale til jorden både i løpet av produksjonen og etter sesongen.

I tillegg til grønngjødsling, jorddekke med ferskt kløvergress og avpuss fra gårdens grønnsaksproduksjon på friland, gjødsles det med husdyrgjødsel fra økologiske melkekyr og noe flytene gjødsel ved behov.  

Sörgården Grönt

Etter Senneby Trädgård gikk turen til Sörgården Grönt, der Thorbjörn Lindström dyrker sine tomater og agurker uten ferskt jorddekke. Her blandes markjorden ut med torv annet hvert år, og det gjødsles med kompost og Biofer. Biofer er et fast gjødselprodukt produsert av slakteriavfall med et næringsinnhold på 6 prosent nitrogen, 3 prosent fosfor og 12 prosent kalium.

Tomatene dyrkes i to oppvarmede hus på 540 m2 og 420 m2. Agurkene dyrkes i et kaldhus på 480 m2 der gårdens kyr går inne på vinteren.

Hos Sörgården Grönt dyrkes mange ulike tomatsorter. På bildet til venstre er Thorbjörn Lindström med sorten «Kumato» som nylig har blitt veldig populær i Sverige. (Foto: Astrid S. Andersen)

 

Tidligere brukte Thorbjörn husdyrgjødsel fra svin, men det ga for mye vegetativ vekst i tomatplantene i begynnelsen.  Nå grunngjødsler han med kompost og freser ned Biofer 5-6 ganger i året for å fordele næringen gjennom sesongen. Det er også derfor han ikke bruker jorddekke – det forhindrer nedmolding av gjødselen.

Thorbjörn får sine småplanter fra Holland. De plantes omkring uke 10 og rives ut i oktober. Fra juli til oktober selges tomatene på bondens marked, der prisen er noe bedre enn i butikk.  

Hornudden Gård

Siste stopp på turen var Hornudden Gård, hvor Karin og Mats Sjöstedt hadde omvisning og middag klar til oss. Karin og Mats driver en gård med veksthus, andelslandbruk, kafé, restaurant og overnatting for gjester.

Hornudden Gård. (Foto: Astrid S. Andersen)

Karin og Mats har to veksthus på 300 m2 hver. De bruker, som Thorbjörn Lindstöm, bare fast organisk gjødsel. De grunngjødsler med kompost og hestemøkk og tilfører blodmel og Biofer i løpet av produksjonen. Hvor Thorbjörn foretrekker siveslanger for vanning, vannes her med drypp. Den faste gjødselen legges i hull (ca. ½ dl) som dekkes og heretter settes dryppet opp i.

I veksthusene dyrkes tomat og agurk, men også en håndfull andre kulturer som basilikum, okra, melon og Physalis.   

Etter middagen, laget rent på økologiske råvare fra egen eller naboers produksjon, holdt Elisabeth Ögren foredrag for gruppen. Hun har gjennom 10 år hatt en dyrkingsgruppe av økologiske tomatprodusenter som jobbet med best mulig gjødsling ved dyrking i jord i veksthus.

Siden 2012 er arealet med økologisk veksthus i Sverige steget markant. Fra omkring 100 mål til 300 mål i 2018. Mesteparten er økologiske urter i potter.

Elisabeth fortalte om fordeler og ulemper ved dyrking i bakken i forhold til dyrking i sekk. Ved dyrking i bakken er det mindre risiko for næringsbrist i løpet av kulturen. Større mengde jord per plante gir muligheter for å gi mer gjødsel om gangen, uten å skade røttene. Med god jordstruktur kan man oppnå gode vanningsforhold og et godt nivå av oksygen i jorden, samtidig med at det skjer omdanning av det organiske materiale. Over årene bygges opp en stor næringsbuffer i jorden som plantene kan bruke. Følger man godt med på næringen i jorden kan man gjødsle mindre på en gammel jord.

Hevet bed med kontakt til bakken under. Hornudden Gård. (Foto: Astrid S. Andersen)

På den andre siden er det risiko for opphoping av næringsstoffer og det er vanskelig å rette opp ubalanser i næringsinnholdet i jorden. Rotsjukdommer som etableres i jorden er nærmest umulige å bli kvitt, og man forventer at all tomatproduksjon i bakken må ha podede planter eller hardføre sorter etter 2-3 år.  

PH verdien stiger vanligvis i jorden over tid, noen løser dette med utskifting av jorden med ukalka torv og ensilasje. Blodmel kan senke pH i jorden midlertidig og vanning med sitronsyre* kan påvirke kjemiske reaksjoner så fosfor blir tilgjengelig.

Mange interessante erfaringer har blitt gjort gjennom prosjektet. Resultatet av dette arbeidet og erfaring fra dyrkere og rådgivere er bakgrunnen for en samling av veiledningshefter som kan kjøpes på nettet: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/p9.html

Enkelte av veiledningene kan også hentes som PDF:

Ekologisk odling av tomat  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/p961.html

Ympning av tomatplantor  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/p962.html

Växtnäringsstyrning  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/p951.html

Växthusteknik https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/p93.html

 

 

*Bemerk at det bare er lov å bruke sitronsyre til rengjøring ifølge økologisk regelverk, ikke til bruk i produksjonen.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.