Prosjektarbeid

11.12.2018 (Oppdatert: 21.02.2020)

Ved siden av rådgivningstjeneste deltager vi også i en del prosjekter, her kan du læse mere om hva vi går og jobber med

Prosjekter 2020

 

Bladrand i salat
Prosjektet går inn i sitt siste år, vi ser frem til å få samlet resultatene fra to spennende år. Et brukerstyrt prosjekt, der flere gartnerier i hele landet har gått sammen med NMBU, NGF og NLR Viken. Prosjektet skal kartlegge sammenhenger mellom bladrandskade i salat og klima i store veksthuset.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Grofondet og Forskningsrådet

Ansvarlig for prosjektet: Magne Berland

 

Virusviten

Prosjektet går inn i sett annet år. Siste år ble det skrevet flere artikler om virus og virusplakater som kan henges opp i gartneriet. Kjøp virus plakater HER

Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet. Gjennom prosjektet skal det opparbeides bedre kunnskap om virus i tomat og agurk på veksthus, samt avholdes kurs om virus.

Ansvarlig for prosjektet: Liv Knudtzon og Annichen Smith Eriksen

 

Veileder til håndtering av organisk avfall fra veksthus

I samarbeide med Fylkesmannen i Rogaland er vi igang men å lage en veileder til håndtering av plante- og dyrkningsmateriale som fjernes fra veksthuset. Hvilke muligheter er det for praktisk håndtering, og hvilket regelverk må man være oppmerksom på.

Ansvarlig for prosjektet: Astrid S. Andersen

 

Prosjekter 2019

Bladrand i salat
Et brukerstyrt prosjekt, der flere gartnerier i hele landet har gått sammen med NMBU, NGF og NLR Viken. Prosjektet skal kartlegge sammenhenger mellom bladrandskade i salat og klima i store veksthuset.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Grofondet og Forskningsrådet

Ansvarlig for prosjektet: Magne Berland

Les mer her

 

Dyrkning av tomater med organisk gjødsel
Prosjektet er støttet av Rekruttering og kompetansehevings midler fra Vestfold og Norsk Landbruksrådgivning Økologisk, og gjennomføres i samarbeide med Grønt Skifte AS. Formålet er å få bedre kjennskap til bruk av vann, jord og planteanalyser ved dyrkning med organisk gjødsel og kompost i sekk i veksthus.

Ansvarlig for prosjektet: Astrid S. Andersen

 

Bakterieviten
Oppdatere kunnskap om bakteriesykdommer innen blomsterproduksjon i veksthus.

Ansvarlig for prosjektet: Liv Knudtzon


Informasjonsfilmer om nyttedyr
Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet. Gjennom prosjektet skal det laves informasjonsfilmer om utsett og kontroll av nyttedyr.

Filmene er samlet HER

Ansvarlig for prosjektet: Annichen Smith Eriksen

 

Virusviten
Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet. Gjennom prosjektet skal det opparbeides bedre kunnskap om virus i tomat og agurk på veksthus, samt avholdes kurs om virus.

Ansvarlig for prosjektet: Liv Knudtzon og Annichen Smith Eriksen

 

Prosjekter 2018

Forebyggende rutiner for å sikre god plantehelse i veksthusproduksjon.
I følge "Forskrift om plantehelse (2016)" er det krav om at bedriftene må ha rutiner for å hindre introduksjon og spredning av vanlige kvalitetsskadegjørere og karanteneskadegjørere. I regi av prosjektet tas det kontakt med utvalgte gartnerier som har veksthusproduksjon av blomster og grønnsaker for å kartlegge hvilke metoder som brukes og fungerer. De gode rutinene oppsummeres i en nettartikkel med fokus på viktige skadegjørere som bl.a. tomatmøll, trips og virus.

I tillegg blir det diskusjon og erfarings utveksling om plantehelserutiner der vi har fagmøter/gartenrivandringer for veksthusgartnere.

Ansvarlig for prosjektet: Annichen Smith Eriksen

 

Nettbasert info om integrert plantevern (IPV) i veksthus
I regi av et prosjekt finansiert av Handlingsplanmidler i 2016 og 2017 er det skrevet artikler om strategier for integrert plantevern mot skadedyr i tomat, agurk, krydderurter, utplantingsplanter og julestjerne. Artiklene som ligger på hjemmesiden til NLR er gjennomgått i 2018 og oppdaterte, slik at de inneholder informasjon om nye metoder.

 Eksempler på ny informasjon er nye skadedyr (eks. tomatmøll Tuta absoluta

og japansk blomstertrips Thrips setosus), nye nyttedyr (eks. rovmidd A. montdorensis), nye strategier med fòring av rovmidd (Nutrimite) og nye produkter av "gamle" nyttedyr (eks. rovmidd på pinne og posene ULTI-MITE SWIRSKI).

Ansvarlig for prosjektet: Annichen Smith Eriksen

Les mer om resultatene fra prosjektet her:
Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne.
Integrert plantevern mot skadedyr i utplantingsplanter.
Integrert plantevern mot skadedyr i agurk.
Integrert plantevern mot skadedyr i tomat.
Integrert plantevern mot skadedyr i krydderurter.

 

Avrenning fra veksthus
Prosjektet begynte i 2016 og er et samarbeide men landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold. Formålet var å kartlegge rutiner rundt og håndtering av vann, gjødsel og plantevernmidler i veksthusproduksjon. Samt å undersøke konsentrasjonen av næring i avrenning fra 2 pilotveksthus og samle inn viten og bygge opp kunnskap om metoder til å redusere avrenning.

I 2018 har vi også vært del av en arbeidsgruppe med aktører i Vestfold og Rogaland, om problemstillingen.

Ansvarlige for prosjektet: Liv Knudtzon og Astrid S. Andersen

Les mer her


Alternativer til torv
I en utprøving på to gartnerier har vi testet ulike typer vekstmedier i potter. Blomster og krydder har blitt dyrket i blandinger delvis med torv eller helt uten, for å se hvordan de fungere i veksthus. Formålet er å bli bedre kjent med de alternativer vi har til torv i pottekultur i dag.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra NGF og NLR

Artikkel om prosjektet her

Ansvarlig for prosjekter: Gunnar Larsen, Astrid S. Andersen og Liv Knudtzon

 

Bladrand i salat
Et brukerstyrt prosjekt, der flere gartnerier i hele landet har gått sammen med NMBU, NGF og NLR Viken. Prosjektet skal kartlegge sammenhenger mellom bladrandskade i salat og klima i store veksthuset.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Grofondet og Forskningsrådet

Ansvarlig for prosjektet: Magne Berland

Les mer her

 

Sikkert sprøyteutstyr i veksthus
NLR Viken har i samarbeid med NLR Østafjells arrangert funksjonstesting av sprøyteutstyr for veksthus gjennom prosjektet "Sikkert sprøyteutstyr i veksthus".
Les mer her

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.