Avrenning fra Veksthus

10.02.2020 (Oppdatert: 20.11.2020) Astrid Sigaard Andersen

I Vestfold og Rogaland har det blitt gjennomført kartlegging av avrenningen fra gartnerier med veksthusgrønnsaker, urter og blomster. Fylkesmennene og gartnerlagene i de to fylkene, NLR Viken og NIBIO samarbeider nå om å finne og få på plass gode tiltak i gartneriene. Det er etablert et felles prosjekt finansiert av det nasjonale klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet og utviklings- og tilretteleggingsmidler fra Rogaland.

Det er gjennomført og planlagt diverse aktiviteter i prosjektet. Rapporter, veiledere, presentasjoner fra møter og annet stoff blir lagt ut på denne prosjektsida.

 

Kursbibliotek 

NIBIO-RAPPORT 6(134) 2020 "Resirkulering av gjødselvann i veksthus. Investeringskostnader og lønnsomhet" 

Veileder for rett bruk av resirkuleringsanlegg

Presentasjonen til Nick Starkey fra fagmøtet om resirkuleringsanlegg 16.01.2020

Presentasjonen til Simon Hansen fra fagmøtet om resirkuleringsanlegg 16.01.2020

Presentasjon til Henk Meassen og Michel Verheul NIBIO om redusert avrenning fra veksthus 16.09.2019

Presentasjon til Liv Knudtzon NLR Viken - Redusert avrenning av næringsstoff fra veksthus

Presentasjon Karen Beate Grimstad på møter Rennesøy og Gjennestad jan 2019

Presentasjon Liv Knudtzon NLR Viken - Utredning av avrenning fra veksthussektoren i Vestfold

Presentasjon av Svein Grimstad Rogaland Landbruksselskap - Avrenning av næringsstoffer fra veksthus i Rogaland 2018-2019

 

Relevante linker

 

NIBIO rapport fra kartlegging av avrenning i tre gartneri i Rogaland i 2015 (https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2441050 )

NLR Viken fagartikkel om rensning av resirkulert vann - Veilederen for ulike typer resirkuleringsanlegg 

Vil du vite mer?

Veksthusrådgivere

Liv Knudtzon
liv.knudtzon@nlr.no
Mobil 930 43 950

Astrid S. Andersen
astrid.sigaard.andersen@nlr.no
Mobil 902 73 528

 

Fylkesmannen Vestfold og Telemark

Ingunn Haldorsen Sømme
fmveihs@fylkesmannen.no
Telefon 33 37 23 68

 

Fylkesmannen i Rogaland

Karen Beate Grimstad
fmrokbg@fylkesmannen.no,
Telefon 51 56 89 40

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.