Lokale

Bedre oppal

For sterk strekningsvekst kan være en utfordring i oppal av grønsaksplanter i veksthus.

Les mer ›

Strategi mot tomatmøllen Tuta absoluta

Sør-Amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) kan gjøre stor skade med opptil 90% avlingsreduksjon i tomat. I april 2017 ble denne skadegjøreren for første gang påvist i Norge.

Les mer ›

Plantevernmidler i veksthus og prydplanter på friland per 28/6, 2017

Listen over "Plantevernmidler i veksthus og prydplanter på friland" er til god hjelp for å holde deg oppdatert om hvilke plantevernmidler som er godkjent mot skadegjørerne i de ulike plantekulturene og hvilken versjon av etiketten (reg.nr.) som gjelder.

Les mer ›

Skuddtoppmidd i dahlia

I år har vi sett flere tilfeller med skade av skuddtoppmidd i dahlia. Tidlige hold har sett fine ut, men problemer med skuddtoppmidd har dukket opp flere steder i løpet av mai.

Les mer ›

Sommer, sol og sopp

Nå er sommerblomstene på veg ut og nye planteslag i ferd med å bli plantet.

Les mer ›

Avblading av agurk og tomat - mye eller lite

I agurk og tomatproduksjonen blir gamle blad systematisk fjernet – eksempelvis alle blad under den klasen / frukten som høstes.

Les mer ›

Kompakt 5C godkjent i Danmark

Det vekstregulerende middelet Kompakt 5C har fått fornyet godkjenning i Danmark. Det inneholder 46 % klormekvatklorid, samme mengde klormekvatklorid som Cycocel Extra (CCC).

Les mer ›

Mattilsynets OK-program 2017

OK står for overvåkning og kartlegging, og det er akkurat dette hensikten med opplegget er; å overvåke tilstanden og skaffe kunnskap om Norges status i forhold til blant annet plantehelse.

Les mer ›

Vekstregulering uten CCC

Noen viktige sommerblomstkulturer er tradisjonelt blitt veksthemmet med CCC. Når CCC nå blir borte, må andre løsninger tas i bruk.

Les mer ›

Dispensasjon på Acrobat WG og Amistar

Topas er det eneste godkjente preparatet i veksthuskulturer som har noe effekt mot rust. Det er nå innvilget dispensasjonen på bruk av Acrobat WG og Amsitar mot rustsopper i prydplanter i veksthus.

Les mer ›

Start det nye året best mulig

Nytt år med nye muligheter. De første sommerblomstene er stukket, og forventningene til våren øker med lengden på dagene.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i krydderurter

De fleste krydderurter er utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for utsett av nyttedyr har vi erfart at biologisk plantevern fungerer bra mot skadedyr i krydderurter.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne

Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus (kvitfly) og amerikansk blomstertrips trips.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i agurk

Agurk er utsatt for angrep av trips, spinnmidd, agurkbladlus og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat

Tomat er utsatt for angrep av spinnmidd og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt mot skadedyr i tomat.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i utplantingsplanter

Utplantingsplanter er utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for forebyggende utsett av nyttedyr og sprøyting ved behov, har vi erfart at integrert plantevern (IPV) fungerer bra.

Les mer ›

Rutiner for bruk av nyttedyr

Skal du lykkes med biologisk plantevern mot skadedyr, må du følge oppskriften. Her tips til hvordan du kan lykkes med nyttedyr mot skadedyr. Ikke regn med at du får alle rutinene på plass med en gang.

Les mer ›

Plantevernmidler i veksthus og prydplanter på friland

Plantevernmidler kommer og går. Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på hva slags plantevernmidler det til en hver tid er lov å bruke.

Les mer ›

Hvordan oppdage skadedyr i veksthuskulturer

Trips, bladlus, spinnmidd og mellus (kvitfly) er de vanligste skadedyrene i veksthuskulturer. Det er viktig å oppdage angrep tidlig og helst før du ser skade på plantene.

Les mer ›

Hvem gjør hva ved bruk av biologisk og integrert plantevern

Skal du lykkes med biologisk og integrert plantevern mot skadedyr i veksthuset, må de som skal gjøre jobben ha rett kunnskap.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side