Lokale

Senking av pH

Behovet for å senke pH i dyrkingsmediet er blitt økende etter hvert som vannverkene tilsetter marmor og lignende for å øke pH i vannet.

Les mer ›

Mottak av nyttedyr

Dersom nyttedyrene skal gjøre en god jobb i kampen mot skadedyr, må de være friske og raske når de kommer fram til veksthuset. Her er en oversikt over rutiner ved mottak av nyttedyr.

Les mer ›

Bruk av limfeller

Gule limfeller er et nyttig hjelpemiddel til å oppdage angrep tidlige av trips, mellus, vinga bladlus, minerflue og hærmygg.

Les mer ›

Heving av pH

Av og til kommer spørsmål om heving av pH.

Les mer ›

Bladskader i tusenfryd

Hos noen sorter tusenfryd, Bellis perennis, dukker det opp klorotiske og nekrotiske bladflekker i løpet av produksjonstiden.

Les mer ›

Bedre oppal

For sterk strekningsvekst kan være en utfordring i oppal av grønsaksplanter i veksthus.

Les mer ›

Strategi mot tomatmøllen Tuta absoluta

Sør-Amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) kan gjøre stor skade med opptil 90% avlingsreduksjon i tomat. I april 2017 ble denne skadegjøreren for første gang påvist i Norge.

Les mer ›

Plantevernmidler i veksthus og prydplanter på friland per 28/6, 2017

Listen over "Plantevernmidler i veksthus og prydplanter på friland" er til god hjelp for å holde deg oppdatert om hvilke plantevernmidler som er godkjent mot skadegjørerne i de ulike plantekulturene og hvilken versjon av etiketten (reg.nr.) som gjelder.

Les mer ›

Skuddtoppmidd i dahlia

I år har vi sett flere tilfeller med skade av skuddtoppmidd i dahlia. Tidlige hold har sett fine ut, men problemer med skuddtoppmidd har dukket opp flere steder i løpet av mai.

Les mer ›

Sommer, sol og sopp

Nå er sommerblomstene på veg ut og nye planteslag i ferd med å bli plantet.

Les mer ›

Avblading av agurk og tomat - mye eller lite

I agurk og tomatproduksjonen blir gamle blad systematisk fjernet – eksempelvis alle blad under den klasen / frukten som høstes.

Les mer ›

Kompakt 5C godkjent i Danmark

Det vekstregulerende middelet Kompakt 5C har fått fornyet godkjenning i Danmark. Det inneholder 46 % klormekvatklorid, samme mengde klormekvatklorid som Cycocel Extra (CCC).

Les mer ›

Mattilsynets OK-program 2017

OK står for overvåkning og kartlegging, og det er akkurat dette hensikten med opplegget er; å overvåke tilstanden og skaffe kunnskap om Norges status i forhold til blant annet plantehelse.

Les mer ›

Vekstregulering uten CCC

Noen viktige sommerblomstkulturer er tradisjonelt blitt veksthemmet med CCC. Når CCC nå blir borte, må andre løsninger tas i bruk.

Les mer ›

Dispensasjon på Acrobat WG og Amistar

Topas er det eneste godkjente preparatet i veksthuskulturer som har noe effekt mot rust. Det er nå innvilget dispensasjonen på bruk av Acrobat WG og Amsitar mot rustsopper i prydplanter i veksthus.

Les mer ›

Start det nye året best mulig

Nytt år med nye muligheter. De første sommerblomstene er stukket, og forventningene til våren øker med lengden på dagene.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i krydderurter

De fleste krydderurter er utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for utsett av nyttedyr har vi erfart at biologisk plantevern fungerer bra mot skadedyr i krydderurter.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne

Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus (kvitfly) og amerikansk blomstertrips trips.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i agurk

Agurk er utsatt for angrep av trips, spinnmidd, agurkbladlus og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat

Tomat er utsatt for angrep av spinnmidd og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt mot skadedyr i tomat.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side