Kubjelle pulsatilla vulgaris2 edited 1

Økte gjødselpriser også i 2022

Økte strømpriser er dessverre ikke eneste kilde til høye utgifter for gartneriene, flere andre innsatsfaktorer som naturgass, landbruksplast og gjødsel er også steget i pris.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Jul

Ingen levering av nyttedyr i jula

Sjekk bestillingsfristene for nyttedyr for levering til jul og bestill nok nyttedyr i tide.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Miner tagetes 7

Mottakskontroll av planter

En strukturert mottakskontroll av planter vil være med på å forhindre introduksjon av karanteneskadegjørere i gartnerier og hagesentra.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Torvreduserte vekstmedier

Torvreduserte dyrkingsmedier i veksthus

CO2 utslipp, klimadebatt og redusert uttak av torv i fremtiden gjør det svært aktuelt med utprøving av torvreduserte dyrkingsmedier for ulike veksthuskulturer. I Tyskland er et større utprøvingsprosjekt i gang der 24 gartnerier tester ut torvreduserte vekstmedier til ulike potteplanter over en fireårs periode.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20210902 115800

Visning av sommerblomster

Mye stod fortsatt fint under visningsdagen på sommerblomstfeltet hos Johan Kristiansen gartneri i Grimstad i begynnelsen av september.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20170426 134308

Ny rovmidd mot trips og mellus

Den nye rovmidden Amblydromalus limonicus gir nye muligheter for å bruke nyttedyr mot trips og mellus også i kulturer som dyrkes ved lav temperatur.
NLR Viken Veksthusrådgivning
001 2

Rovbille mot hærmygg

Rovbillen Atheta coriaria kom på markedet i Norge i 2021 spiser blant annet hærmygglarver.
NLR Viken Veksthusrådgivning
IMG 4210

Ny versjon av gammel rovmidd

Rovmidden Phytoseiulus persimilis er spesialist på spinnmidd og har vært på markedet i mange år. I 2021 har Koppet Biological Systems lansert en ny og forbedret versjon som har produksnavnet Spidex Vital.
NLR Viken Veksthusrådgivning
1 2