Lokale

Skuddtoppmidd i dahlia

I år har vi sett flere tilfeller med skade av skuddtoppmidd i dahlia. Tidlige hold har sett fine ut, men problemer med skuddtoppmidd har dukket opp flere steder i løpet av mai.

Les mer ›

Sommer, sol og sopp

Nå er sommerblomstene på veg ut og nye planteslag i ferd med å bli plantet.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne

Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus (kvitfly) og amerikansk blomstertrips trips.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i agurk

Agurk er utsatt for angrep av trips, spinnmidd, agurkbladlus og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat

Tomat er utsatt for angrep av spinnmidd og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt mot skadedyr i tomat.

Les mer ›

Integrert plantevern mot skadedyr i utplantingsplanter

Utplantingsplanter er utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for forebyggende utsett av nyttedyr og sprøyting ved behov, har vi erfart at integrert plantevern (IPV) fungerer bra.

Les mer ›

Rutiner for bruk av nyttedyr

Skal du lykkes med biologisk plantevern mot skadedyr, må du følge oppskriften. Her tips til hvordan du kan lykkes med nyttedyr mot skadedyr. Ikke regn med at du får alle rutinene på plass med en gang.

Les mer ›

Hvordan oppdage skadedyr i veksthuskulturer

Trips, bladlus, spinnmidd og mellus (kvitfly) er de vanligste skadedyrene i veksthuskulturer. Det er viktig å oppdage angrep tidlig og helst før du ser skade på plantene.

Les mer ›

Hvem gjør hva ved bruk av biologisk og integrert plantevern

Skal du lykkes med biologisk og integrert plantevern mot skadedyr i veksthuset, må de som skal gjøre jobben ha rett kunnskap.

Les mer ›

Hva er integrert plantevern?

Integrert plantevern (IPV) er en helhetlig strategi som tar i bruk alle aktuelle metoder for å holde angrepet av skadegjørere på et så lavt nivå at det ikke gir økonomisk skade på plantene.

Les mer ›

Håndtering av planteavfall behandlet med spesialmidler

Nye regler for håndtering av planteavfall fra veksthus, vil gi nye utfordringer for gartnerbransjen. Norsk Landbruksrådgiving Viken undersøker nå hva som vil kreves for sikker håndtering i framtiden.

Les mer ›

Integrert plantevern (IPV) mot skadedyr i utplantingsplanter

Det er en glede å se at det er økt interesse for bruken av integrert plantevern mot skadedyr i blant annet utplantingsplanter.

Les mer ›

Sprøytejournal for veksthus

Sprøytejournal for veksthus med ekstra kolonne for å vise at en har vurdert integrerte metoder.

Les mer ›

Godkjente plantevernmidler til prydplanter i veksthus, 5/4, 2016

Mattilsynet har kontroller i gartneriene for å se om plantevernmidlene brukes på lovlig måte. De tar planteprøver og sjekker sprøytejournaler og giftskap.

Les mer ›

Nytt regelverk om plantehelse og 4B kulturer i veksthus

Det er vedtatt endringer i plantehelseforskriften og de trådde i kraft 1. mars 2016. Produksjonskontrollen som tidligere har vært Mattilsynets ansvar, er nå overført til den enkelte virksomhet.

Les mer ›

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre

I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er åpne for almen ferdsel.

Les mer ›

Plantevernmidler og håndteringsfrist

I den nye Plantevernforskriften les her står det i § 23 at ved spredning av plantevernmidler på landbruksareal, inkludert veksthus, skal arbeidstaker som bruker eller ha tilgang til sprøytet areal informeres om håndteringsfrist. Her er en oversikt over hvilke håndteringsfrister som gjelder for de ulike plantevernmidlene. For de fleste plantevernmidlene som er godkjent i veksthuskulturer er håndteringsfristen 24 timer. For noen få midler er håndteringsfristen 48 timer.

Les mer ›

Rådgivning om integrert plantevern i gartnerier i Vestfold

I mars, juni og september 2015 var Marianne Strøm, VLR Viken og Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus på til sammen åtte gartneribesøk fordelt på fem gartnerier i Vestfold.

Les mer ›

Ta "kornplantetesten" på gallmyggen

Gallmygg (Aphidolethes aphidimyza) brukes lite til biologisk bekjempelse av bladlus i norske veksthus.

Les mer ›

Skadedyr på flyttefot

I perioder av året og når en kultur tas ut av veksthuset. så ser vi at trips kan bli hjemløse og slår seg ned på en nabokultur i til dels store mengder.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side