Lokale

Næringsopptak ved lav pH i sommerblomster

27.01.2021 (Oppdatert: 19.02.2021)

De fleste sommerblomster liker en moderat pH i dyrkingsmediet, gjerne en pH rundt 5,5. Blir pH for høy, blir det lett klorose i bladene etter noen uker.

Les mer ›

Veileder for rett bruk av resirkuleringsanlegg

20.11.2020

Brosjyren "Veileder for rett bruk av resirkuleringsanlegg" er laget som en del av prosjektet "Redusert avrenning fra veksthus".

Les mer ›

Gjødsling til julestjerne

09.09.2014 (Oppdatert: 21.07.2020)

Julestjerne er en svært næringskrevendeplante, og særlig i første del av kulturtida mens plantene bygges opp.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning julestjerne

30.06.2020 (Oppdatert: 21.08.2020)

Botanisk navn: Euphorbia pulcherrima, Willd & Klotch. Poinsettia brukes som synonym til julestjerne.

Les mer ›

Bruk av analyser i dyrkning av tomat med organisk gjødsel

10.12.2019 (Oppdatert: 19.12.2019)

NLR Viken jobber i 2019 og 2020 med et prosjekt der formålet er å bygge opp kunnskap om analyser i tomatproduksjon, der det brukes organisk gjødsel i stedet for mineralsk gjødsel.

Les mer ›

Riktig pH og ledetall til ulike utplantingsplanter

21.02.2014 (Oppdatert: 12.04.2019)

Optimal pH kan være ganske forskjellig for ulike planter. Feil pH kan føre til mangel eller forgiftning av ulike mikronæringsstoffer.

Les mer ›

Senking av pH

28.09.2017

Behovet for å senke pH i dyrkingsmediet er blitt økende etter hvert som vannverkene tilsetter marmor og lignende for å øke pH i vannet.

Les mer ›

Heving av pH

21.08.2017

Av og til kommer spørsmål om heving av pH.

Les mer ›

Top Crop

24.11.2015 (Oppdatert: 26.11.2015)

Top Crop - innsikt i transpirasjon kan være et verktøy for mer presis vanningsstrategi

Les mer ›

Vellykket seminar om økologisk veksthusproduksjon

21.09.2015 (Oppdatert: 29.09.2015)

Det ble et veldig vellykket seminar for de 22 deltakerne som var med på seminar om økologisk veksthusproduksjon i regi av Foregangsfylket økologiske grønnsaker i Vestfold.

Les mer ›

Litt om pH-meter og måling av pH

25.11.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Alle gartnere bør ha et ledetalls- og et pH-meter. Dette er de viktigste redskapene vi har for å styre kulturene våre og for å kunne ta raske beslutninger om gjødsling.

Les mer ›

Hvordan skal vi forstå deklarasjonene på jord- og torvsekkene

28.04.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jord- og torvleverandørene som leverer i Norge er pålagt å deklarere produktene sine etter Norsk Standard. Dette gjelder både proff- og hobbyprodukter.

Les mer ›

Effekten av kobberioner i vanningsvann

19.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kobber har vært brukt mot plantepatogene sopper i århundrer, men da mest som kobbersulfat. I senere tid er kobberioner tatt i bruk og brukes nå for å få bedre røtter, spesielt i potteplanter.

Les mer ›

Betydning av kalsium for plantekvaliteten

03.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kalsium er et viktig næringsstoff. Det er nødvendig for vekst, men det er også av stor betydning for plantenes motstandsdyktighet mot sykdommer.

Les mer ›

Bladgjødsling

30.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

De lærde strides når det gjelder hvordan næringsstoffer tas opp i bladene. Noen har ment at spalteåpningene er avgjørende og at disse derfor må være åpne for at næringsopptak skal kunne skje.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.