Lokale

Senking av pH

Behovet for å senke pH i dyrkingsmediet er blitt økende etter hvert som vannverkene tilsetter marmor og lignende for å øke pH i vannet.

Les mer ›

Heving av pH

Av og til kommer spørsmål om heving av pH.

Les mer ›

Top Crop

Top Crop - innsikt i transpirasjon kan være et verktøy for mer presis vanningsstrategi

Les mer ›

Vellykket seminar om økologisk veksthusproduksjon

Det ble et veldig vellykket seminar for de 22 deltakerne som var med på seminar om økologisk veksthusproduksjon i regi av Foregangsfylket økologiske grønnsaker i Vestfold.

Les mer ›

Litt om pH-meter og måling av pH

Alle gartnere bør ha et ledetalls- og et pH-meter. Dette er de viktigste redskapene vi har for å styre kulturene våre og for å kunne ta raske beslutninger om gjødsling.

Les mer ›

Gjødsling til julestjerne – ny resept uten ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat ble tidligere brukt for å gi ekstra nitrogen til julestjerne i starten av kulturen.

Les mer ›

Hvordan skal vi forstå deklarasjonene på jord- og torvsekkene

Jord- og torvleverandørene som leverer i Norge er pålagt å deklarere produktene sine etter Norsk Standard. Dette gjelder både proff- og hobbyprodukter.

Les mer ›

Effekten av kobberioner i vanningsvann

Kobber har vært brukt mot plantepatogene sopper i århundrer, men da mest som kobbersulfat. I senere tid er kobberioner tatt i bruk og brukes nå for å få bedre røtter, spesielt i potteplanter.

Les mer ›

Riktig pH og ledetall til ulike utplantingsplanter

«Optimal pH» kan være ganske forskjellig for ulike planter. Feil pH kan føre til mangel eller forgiftning av ulike mikronæringsstoffer. På bilde ser vi jernmangel i Calibrachoa (foto E.Ronglan).

Les mer ›

Betydning av kalsium for plantekvaliteten

Kalsium er et viktig næringsstoff. Det er nødvendig for vekst, men det er også av stor betydning for plantenes motstandsdyktighet mot sykdommer.

Les mer ›

Bladgjødsling

De lærde strides når det gjelder hvordan næringsstoffer tas opp i bladene. Noen har ment at spalteåpningene er avgjørende og at disse derfor må være åpne for at næringsopptak skal kunne skje.

Les mer ›