Publisert først gang 22.06.2017

NLR-rådgiverne Kari Bysveen, Thomas Holz og Silje Stenstad Nilsen utarbeidet dyrkingsveiledninger og kursmateriell på oppdrag fra Foregangsfylke-prosjektet.

− Fra 2014 fikk vi også nasjonalt ansvar og så behovet for å formidle kompetansen som ble bygget opp i disse årene, på en god måte. Alt som ble produsert i prosjektet er derfor samlet på nlr.no, lett tilgjengelig for interesserte produsenter og rådgivere over hele landet, sier Kari Mette Holm. Hun er fylkesgartner i Vestfold og var prosjektleder for Foregangsfylke økologiske grønnsaker.

Dyrkningsveiledninger

> Starte med økologisk grønnsak- og potetproduksjon?

> Vanning

> Fangvekster etter tidlig høsta grønnsaker og poteter

> Blomkål

> Brokkoli

> Hodekål

> Gulrot

> Økologisk krydder i veksthus

> Oppalsplanter i veksthus

> Agurk i veksthus

> Tomat i veksthus

Kursmateriell

> Økologisk veksthusproduksjon – grønnsaker og krydder

> Økonomi veksthus

> Økonomi friland

> Vekstskifte

> Planteoppal

> Salatvekster på friland

> Rotvekster

> Kålvekster

> Løkvekster

> Gulrot

> Falskt såbed og brenning av ugras i gulrot

Kursmateriell økopoteter

> Del 1 Dyrking av økopoteter

> Del 2 Tiltak mot tørråte i økopoteter

> Del 3 Andre skadegjørere enn tørråte i poteter

> Del 4 Lagring av poteter

Nlr 42851749784
Kunnskap om radrensing i grønnsaker er blant det du kan finne i materiellet som er samlet her. (Foto: Gerd Guren)

Vurderer du omlegging til økologisk produksjon?

Eller ønsker du å bli en enda bedre økologisk produsent?