Avlingstap

Trips suger på blad og vekstpunkt. Skade på blad vises som hvite flekker med sorte prikker. Ved store angrep blir det krokete agurkfrukter. Agurk dyrkes ved høy temperatur og tripsen utvikler seg raskt. Det kan dermed bli store økonomiske tap hvis angrepet av trips kommer ut av kontroll.

IMG 6422
Skade av trips på blad og agurkfrukter. Voksen trips på limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 7311
Skade av trips på blad og agurkfrukter. Voksen trips på limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen
Trip i limfelle
Skade av trips på blad og agurkfrukter. Voksen trips på limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen

Mange tiltak

For å holde angrepet av trips under kontroll, anbefales det å bruke en kombinasjon av følgende tiltak: rovmidd, rovtege, limfeller og ved store angrep også NeemAzal-T/S.


Rovmidd

Tripsrovmidden Neoseiulus cucumeris spiser bare 1. nymfestadiet av trips. Mens rovmiddene Amblyseius swirskii og Transeius montdorensis spiser både 1. nymfestadiet (barn) og 2. nymfestadet (ungdommer) av trips og egg og nymfer av mellus.

Fordelen med rovmidd mot trips er at de har med seg matpakke (fòringsmidd) slik at rovmidden kan etablere seg på plantene på før tripsen kommer. Forebyggende utsett av rovmidd mot trips bør være en fast rutine på alle agurkplanter.

IMG 9766
Poser med rovmidd mot trips: N. cucumeris, A. swirskii og T. montdorensis. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 8005
Poser med rovmidd mot trips: N. cucumeris, A. swirskii og T. montdorensis. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 0696
Poser med rovmidd mot trips: N. cucumeris, A. swirskii og T. montdorensis. Foto: Annichen Smith Eriksen

Rovtege

Når rovmidden ikke klarer å holde angrepet av trips under kontroll, trenger den hjelp av rovtegen. Rovtegen Orius majusculus er en grådig fyr som spiser både nymfer og voksne trips.

Min erfaring er at det bør settes ut rovtege en gang i uken i to uker på rad. Det tar ca. to uker fra første utsett til det blir merkbar mindre trips på plantene.

IMG 4472
Rovtege mot trips (Orius majusculus). Foto: Annichen Smith Eriksen
DSCN8432
Rovtege mot trips (Orius majusculus). Foto: Annichen Smith Eriksen

Gule limfeller

Det anbefales å henge opp gule limfeller til registrering og fangst av voksne trips for å redusere smittepresset av trips i veksthuset.


NeemAzal-T/S

Plantevernmiddelet NeemAzal-T/S er blant annet godkjent mot trips i agurk. Middelet tas opp i insektene når de suger på planter som er sprøytet med NeemAzal.

Skade opphører relativt raskt ved at tripsen stopper å spise, men det tar tid før de dør. Utviklingen av nymfer stopper, og voksne trips stopper å formere seg. Ifølge informasjon på etiketten kan det ta 7-10 dager før man ser virkning.

NeemAzal-T/S er skånsom for de fleste nyttedyr. Det er dermed et godt hjelpemiddel for å redusere smittepress av trips for å få bedre effekt av nyttedyrene.Strategi mot trips

Det er flere nyttedyr som er godkjent mot trips. I denne strategien er valg av nyttedyr og dose basert på kost-nytte vurdering og praktiske erfaringer i agurk.

Dersom det bare er angrep av trips og ikke mellus, kan det brukes tripsrovmidd (N. cucumeris). Sett ut rovmidd A. swirskii eller T. montdorensis dersom det er angrep av både trips og mellus.


Småplanter:

 • Blås ut rovmidd mot trips en gang i uken dose, ca. 100 stk/m2.


Etter planting ved lite smittepress av trips:

Samme uke som planting: dryss ut tripsrovmidd (N. cucumeris) fra flaske, ca. 100 stk/m2

 • Samme uke som planting: sett ut en pose med rovmidd mot trips per. 3. plante og gjentar utsettet hver 3. uke.


Etter planting ved stort smittepress av trips:

 • Samme uke som planting: dryss ut tripsrovmidd (N. cucumeris) fra flaske, ca. 100 stk/m2
 • Samme uke som planting: sett ut en pose med rovmidd mot trips en pose per. 2. plante og gjentar utsettet hver 3. uke.
 • Sprøyt en gang med NeemAzal samme uke som planting. Det er 3 dagers behandlingsfrist for NeemAzal i agurk, så middelet er bare aktuelt før høsting.
 • Ved økt smittepress av trips, settes det ut rovtege Orius majusculus, dose minst 6-8 stk/m2 og lokalt på store angrep minst 10 stk/m2 to ganger med en ukes mellomrom.


Under kontroll eller ut av kontroll?

Sjekk både limfeller og plantene for å se hvor stort angrepet av trips er og om nyttedyr og andre tiltak har virket godt nok.

Angrepet av trips er under kontroll når det er:

 • lite/ingen skade på nye blad
 • lite/ingen krokede nye agurkfrukter
 • ingen eller bare 1-2 trips i noen få av bankeprøve av bladene
 • lite/ingen merkbar økning av antall trips på limfellene


Generelle råd ved bruk av nyttedyr

 • Tilpass alltid antall nyttedyr til smittepresset av skadedyrene. Bruk stor nok dose.
 • Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut på plantene samme dag som de blir levert.
 • Sjekk alltid hvilke effekter plantevernmiddelet har på nyttedyrene, dersom det må sprøytes mot skadedyr eller sopp.Ta kontakt med din veksthusrådgiver hos NLR, så gir vi råd om dose og bruk av nyttedyr mot trips i agurk.