Smitte
CGMMV infiserer planter i gresskarfamilien, smitten kan komme fra infiserte agurker, melon og vannmelon utefra. Folk som besøker gartneriet, transportkasser eller kompostert plantemateriale kan også være smittekilder.

CGMMV kan overføres fra frø. Agurkfrø skal derfor varmebehandles og det har de fleste frøfirma god rutine på.

Småplanter kan ha med seg smitte. Om sommeren vil symptomer vanligvis vise seg etter ca. to uker. Ser man symptomer to uker eller kortere etter planting, bør man ta kontakt med småplanteleverandøren. På vinteren kan det gå litt lenger tid før symptomene viser seg.

Har man mistanke om at det er CGMMV i veksthuset bør man få dette testet. Test kan gjøres av din veksthusrådgiver eller hos Planteklinikken i Ås (https://www.nibio.no/tema/plantehelse/planteklinikken).

Symptomer
CGMMV forårsaker en mørkegrønn mosaikk i bladene, og viser seg først på unge blader. De mørke områder er ofte samlet omkring bladnervene. Unge blader sett opp mot lys fra lampene i taket kan godt ha lyse striper mellom bladnervene som kan forveksles med CGMMV symptomer. Et tegn på at det er virus er at bladene får en neslelikende karakter fordi bladene vokser mer i de mørkegrønne områdene, som derfor blir buklete.

Ta kontakt med din rådgiver om du har mistanke om virusangrep, da kan vi hjelpe med identifisering av symptomer.

Skade
Hvor stort avlingstapet er på virusinfiserte planter avhenger av når planten ble infisert, og av hvor vegetative plantene er.

Blir plantene infisert i småplantestadiet kan avlingen reduseres med 15-25 %.

Vegetative (kraftigvoksende) sorter har lettere for å "vokse igjennom" et virus angrep, og få mindre avlingsreduksjon. Virussmitten er likevel i plantematerialet og det må uansett gjøres tiltak for å bli kvit smitten.

Virustolerante sorter fås hos de fleste frøfirma i dag. Brukes virustolerante sorter er det mindre sannsynlig at plantene blir smittet med virus, men har man virussmitte i veksthuset allerede bør man uansett gjøre tiltak mot spredning av smitte.

Tiltak
Reinhold og gode arbeidsrutiner er de viktigste verktøyene mot spredning av virus.

Virus er ikke levende, som bakterier og sopp, og må ødelegges ikke drepes. Virus kan derfor ligge lenge i jord, plantemateriale eller på redskaper, tøy og inventar i veksthuset, og vil fortsatt kunne smitte plantene når det kommer i kontakt med dem.

Mesteparten av spredning i kulturen skjer via arbeid i kulturen; høsting, beskjæring og oppbinding. Derfor er det viktig med reine hender og redskaper. Det er også viktig med gode arbeidsrutiner. For eksempel kan det jobbes i avdelinger med virus sist på dagen, eller de ansatte kan deles opp i lag der noen bare jobber i avdelingen med virus. Dette er særlig relevant dersom man produsere egne småplanter!

Et triks som man tidligere har hatt god erfaring med, er å dyppe hender i skummet melk mellom arbeidsganger. Det beste er selvfølgelig å bruke hansker.

Redskaper, høst- og transportkasser bør rengjøres med desinfeksjonsmiddel.

Desinfeksjonsmidler med effekt mot virus
Virus ødelegges av sterke syrer eller baser, eller av temperaturer over 90 grader. Uansett er det viktig å fjerne organisk materiale først, da organisk materiale redusere den desinfiserende effekt.

Følgende desinfeksjonsmidler har effekt på virus:

Virkon S 1%
Trinatriumfosfat (Na3PO4) 3%
Hydrogenperoksid 3%
Per Aqua 3 %

Virketid 30 minutter. Hvoretter det skylles i reint vann.

Varmt vann/damp har også god effekt på virus, da må holdes 90⁰C effektivt i minst 1 time.

For mere info les denne fagartikkel om plantehelserutiner i tomat og agurk

Annichen Smith Eriksen og Liv Knudtzon hos NLR Viken arbeider i 2019 med et prosjekt "Virusviten" for å bedre utdanne og veilede norske agurk- og tomatprodusenter i håndtering og forebygging av virus. Følg med i vårt nyhetsbrev for nyeste oppdatering på området.

Informasjon fra: plantevernleksikonet.no, innocrop.com, Bioforsk Tema "Agurkgrønnmosaikkvirus" 2017, samtale med Gartneri Rådgivningen.

CGMMV ASA 2019 4
Symptomer på CGMMV i agurk. Foto Astrid Sigaard Andersen
CGMMV ASA 2019 2
Symptomer på CGMMV i agurk. Foto Astrid Sigaard Andersen
CGMMV ASA 2019 1
Symptomer på CGMMV i agurk. Foto Astrid Sigaard Andersen