Veldig effektivt

Jeg går mange kilometer i veksthus i løpet av et år og leter etter skadedyr på planter og limfeller og er imponert hvor gode gule limfeller er til å fange de første skadedyrene. Når angrep av skadedyr oppdages tidlig, kreves det færre behandlinger med nyttedyr eller plantevernmidler. Det er billigere å bekjempe et lite angrep før det blir synlig skade på plantene, enn når skaden er så stor at det går ut over salgsverdi og avlingstap.

En stor fordel med gule limfeller er at de tiltrekker flere typer skadedyr. Både trips, mellus, bladlus med vinger, hærmygg og minerflue går «rett på limpinnen».

Blomsterpinne og ståltråd

For at limfeller skal være effektive, er det viktig at de henger så nært plantene som mulige og skiftes regelmessig. Det er liten effekt av gamle limfeller som henger mange meter over plantene.

Det er mange «veier til Rom» og flere måter å henge opp limfeller på. Det er viktig å finne en praktisk måte, slik at limfellene er lette å skifte og jobben blir gjort.

Limfellene kan for eks. settes på en blomsterpinne ved produksjon av potteplanter. I tomat og agurk kan de f.eks. henges på en ståltråd eller kroken på tauet som brukes til oppbinding.

Limfeller til registrering

For å oppdage angrep av skadedyr tidlig, må limfellene sjekkes regelmessig. Det er viktig at oppgaven delegeres til en person som har ansvaret for at jobben blir gjort og kunnskap om hvordan skadedyrene ser ut på limfellen.

Jo flere limfeller som sjekkes, jo bedre informasjon, men jo lenger tid tar det. Det er bedre å ha noen få limfeller som sjekkes hver uke, enn mange limfeller som sjelden/aldri blir sjekket.

Ved å se på limfellene en gang i uke, får du nyttig informasjon om hvordan tiltakene mot skadedyrene virker. Øker antall trips på fella, blir det mindre trips, eller er antall trips på samme nivå?

Limfeller til fangst

En veksthusmellus legger ca. 200 egg på tomat. Ved å fange en mellus, unngår du 200 nye! Heng opp så mange gule fangstfeller som er økonomisk og praktisk mulig og la de henge til de blir fulle. Men ikke glem de bort. Fangstfeller må også skiftes regelmessig for å være effektive.

I tomat og agurk har vi sett god effekt av å henge gule limfellebånd («roller traps») i toppen av plantene. I enkelte gartnerier kan det dessverre være vanskelig å få hengt opp disse limfellebåndene, så utfordringen er å finne en praktisk måte for oppheng.

Bladlus

Flere gartnerier har gode rutiner med å bruke gule limfeller til fangst av trips i agurk, krydderurter og utplantingsplanter og til mellus i tomat. Men ikke glem at du også kan oppdage angrep av bladlus ved å regelmessig sjekke gule limfeller.

Når det blir mye bladlus på plantene, dannes bladlus med vinger og de spres raskt til resten av veksthuset. Vær klar over at den vingede varianten av bladlusa ser andeledes ut enn bladlus uten vinger. Hvis det skal brukes snylteveps, må bladlusa artsbestemmes. Da må du sjekke plantene for å finne bladlus uten vinger for å se hvilke bladlusart det er.

Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken, Team Veksthus, så hjelper vi deg med sjekk av limfeller.

022
Limfeller til fangst og registrering av skadedyr
Limfelle pa klesklype ASE 2020
Limfeller til fangst og registrering av skadedyr
Limfelle pa krok ASE 2014
Limfeller til fangst og registrering av skadedyr
028
Limfeller til fangst og registrering av skadedyr