Gjødsling og vanning

Julestjerne er en næringskrevende plante. Fra potting og fram til først i oktober er næringsbehovet stort. Når den generative fasen har startet, synker næringsbehovet og samtidig endres behovet for de ulike næringsstoffene. Dersom ledetallet er høyt i starten av oktober, er det viktig å starte i tide med å redusere dette. Er det lange perioder med gråvær og mildvær ute, er vannforbruket lite, og det tar lang tid å få redusert næringsinnholdet i potta.

Fra midten av oktober til midt i november passer det fint å gi et ledetall ut fra blander på 1,5-1,8. I pottene bør det være ca 2,0. Fra midt i november og fram til salg kan en gi ledetall 1,0 ut fra blanderen. Ledetallet i pottene bør synke fra 1,8 til 1,3-1,5 fram mot pakking. De hvite julestjernesortene er noe mer næringskrevende og de kan ha et høyere ledetall helt fram til salg.

Julestjernene må ikke vannes for mye. Det gir lett dårlige røtter og problemer med næringsopptaket. Hold plantene på den tørre siden. Gi helst vann om morgenen slik at dyrkingsmediet rekker å tørke noe før kvelden.

For å forebygge brakterandskade, er det viktig med nok kalsium i brakteene. Høyt innhold av kalium kan hindre opptak av kalsium. Det er derfor viktig å redusere innholdet av kalium sist i kulturtida. Det kan også være aktuelt å sprøyte plantene med kalsiumklorid for å forebygge kalsiummangel.

Julestjerne
Julestjerne. Foto Magne Berland

Klima

God klimastyring er også viktig. Luftfuktigheten bør ikke overstige 75-80% RF sist i kulturtida. Ved å gi litt undervarme, vil en oppnå høyere jord enn lufttemperatur. Dette stimulerer rotaktiviteten og transporten av kalsium til brakteene. Det er ellers viktig å ha et klima i veksthuset som gir god transpirasjon i plantene.

Fra ca.10. oktober er det naturlig kort dag. Da kan temperaturen heves til 18-20°C dersom en har brukt temperatursenking for blomsterinduksjon Dersom utviklingen av stjernene er litt på etterskudd, hold temperaturen på 20°C i ca to uker. Er plantene i rute, er 17-18oC tilstrekkelig. Temperaturen reduseres gradvis til 15°C. Fra sist i november kan en holde 15°C fram mot salg.

For å oppnå god vekst og utvikling i plantene, bør julestjernene få vekstlys fra starten av oktober. Dersom det er mye gråvær, bør plantene få vekstlys 2-3 uker tidligere. Bruk av vekstlys stimulerer transpirasjonen i plantene og sikrer opptak av kalsium til brakteene. Ved sol slås lyset av deler av dagen.

Dyrkingsveiledning for julestjerne finner du på vår hjemmeside: Dyrkingsveiledning julestjerne

Julestjerne Magne Berland
Julestjerne. Foto Magne Berland